Huyện ủy Kỳ Anh tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
EmailPrintAa
16:49 01/03/2017

Sáng ngày 28/02/2017, Huyện ủy Kỳ Anh Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.
 
Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân  

Những năm qua, Huyện ủy Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cấp ủy Đảng; phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy dân chủ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Cùng với việc đánh giá thực chất và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, huyện Kỳ Anh đã thực hiện tốt việc luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có chất lượng và đảm bảo quy trình. Hầu hết các đồng chí được luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm đều phát huy vai trò, năng lực, sở trường, chuyên môn đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế yếu kém trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và bàn các giải pháp khắc phục, triển khai hiệu quả trong thời gian tới; đề xuất một số kiến nghị liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị...

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực triển khai Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Nhờ làm tốt công tác phổ biến, quán triệt rộng rãi các nội dung của Nghị quyết nên nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn huyện về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Các lực lượng phối hợp nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài vào địa bàn; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo; giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, không để các đối tượng kích động nhân dân tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Hội nghị đã thảo luận, đề ra những giải pháp nhằm khắc phục và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo môi trường cho phát triển  kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trần Mạnh Hải


    Ý kiến bạn đọc