Huyện ủy Lộc Hà hội thảo Đề án về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
EmailPrintAa
14:58 08/10/2018

Sáng ngày 06/10/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội thảo Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Lộc Hà, giai đoạn 2018 - 2025”.

Các đại biểu dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Lộc Hà, giai đoạn 2018 - 2025” được xây dựng căn cứ vào các nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của huyện. Thông qua việc nắm tình hình, tiến hành khảo sát, thu thập thông tin từ cơ sở, lấy ý kiến góp ý các tổ chức và cá nhân, sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay, bản dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Lộc Hà, giai đoạn 2018 - 2025” đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu, nội dung mà Ban Thường vụ Huyện ủy đặt ra.

Tại Hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến góp ý, tập trung phân tích thực trạng và nêu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Thay mặt chủ trì Hội thảo, đồng chí Trần Xuân Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao sự tích cực, chủ động vào cuộc của các đảng ủy trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp tham gia xây dựng Đề án một cách kịp thời, có chất lượng. Đồng chí lưu ý, các đơn vị cơ sở cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; rà soát tình hình thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và lựa chọn, phân công cán bộ phụ trách theo dõi, đôn đốc, triển khai đảm bảo thực hiện thành công Đề án, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Lê Thị Trâm Anh - Đài Truyền thanh - Truyền hình Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc