Huyện ủy Lộc Hà quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TU và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU (khóa XVI)
EmailPrintAa
19:01 29/06/2017

Ngày 28/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về “tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo”.
 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

 

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã truyền đạt, phân tích các nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU, nhấn mạnh 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc điều hành tổ chức thực hiện quy chế; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện quy chế; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU (khóa XVI). Ngay từ những ngày đầu thành lập, lãnh đạo huyện đã làm việc với Viện Kinh tế Việt Nam để lập chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chỉ đạo xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính, quy hoạch giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, thủy sản, du lịch… Theo đó, công tác quy hoạch, tái định cư, giải phóng mặt bằng được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật được nhân dân hưởng ứng, tạo đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới. Mười năm qua, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 68 công trình, dự án, trong đó có Dự án khu Trung tâm hành chính huyện, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học; dự án xây dựng Bara Đò Điệm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn dài trên 91km qua 11/13 xã, dự án nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 9, dự án xây dựng kè biển chống xâm thực; dự án xây dựng đường cứu hộ cứu nạn cho nhân dân các xã ven biển, dự án xây dựng tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí Vinpearl Cửa Sót Hà Tĩnh, dự án xây dựng Đền thờ, Quảng trường và Tượng đài vua Mai Hắc Đế… với tổng số 10.336 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng (có 65 hộ phải di dời tái định cư); tổng diện tích đất thu hồi 260,82ha (trong đó đất ở 3,86ha, đất phi nông nghiệp 0,14ha, đất nông nghiệp 237,2ha, đất khác 19,62ha); tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 255.743 triệu đồng (trong đó kinh phí bồi thường đất đai, tài sản 142.929 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ 112.814 triệu đồng). Cùng với bố trí tái định cư, huyện đã hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân.

Tuy nhiên, công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn trong thời gian qua còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời tái định cư ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu rộng; ý thức chấp hành chủ trương, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số người dân còn hạn chế; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa sâu sát; một số dự án do khó khăn về nguồn vốn nên công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa đúng tiến độ; việc chuyển đổi việc làm, tuyển dụng lao động sau thu hồi đất sản xuất còn  nhiều khó khăn...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự báo tình hình và nhấn mạnh một số nội dung huyện Lộc Hà tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển… Đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công và tiếp tục thu hút đầu tư vào Khu du lịch biển, dự án Kinh doanh - Dịch vụ tại xã Hộ Độ, tạo môi trường tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU (khóa XVI); tăng cường tuyên truyền các quy định về giải phóng mặt bằng và tái định cư; tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Lê Đình Sương - Văn phòng Huyện ủy Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc