Huyện ủy Nghi Xuân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW và tổng kết công tác đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
12:00 16/06/2020

Sáng ngày 12/6/2020, Huyện ủy Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tổng kết công tác đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo tổng kết, ngay sau khi có Quy định số 30-QĐ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã xây dựng kế hoạch triển khai; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên của các đơn vị trên địa bàn; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Quy định. Sau học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 30-QĐ/TW, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy đã có những chuyển biến rõ nét; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; hoạt động kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra hơn 49 lượt tổ chức đảng, 221 lượt đảng viên; giám sát đối với 363 lượt tổ chức đảng, 172 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã xem xét, đề nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn các khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng bảo đảm đúng phương châm, đường lối của Đảng, các vụ việc được xử lý đúng người, đúng lỗi phạm trên cơ sở công minh, chính xác, kịp thời; xử lý có lý có tình, có tác dụng giáo dục cao đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua ở Nghi Xuân vẫn còn một số hạn chế, như: Một số tổ chức đảng tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; một số ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; chưa nắm chắc quy trình, phương pháp, năng lực, trách nhiệm còn hạn chế, thậm chí còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm nên công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Về đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 03 đơn vị tổ chức đại hội điểm gồm: Đảng bộ xã Xuân Viên, Đảng bộ xã Xuân Phổ và Đảng bộ Công an huyện. Đến ngày 03/06/2020, có 34/34 tổ chức cơ sở đảng tại huyện Nghi Xuân đã tổ chức thành công đại hội. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch đại hội chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu. Văn kiện đại hội nhìn chung được chuẩn bị kỹ và cơ bản đúng yêu cầu, nội dung hướng dẫn; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình; công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần đầu của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Nghị quyết đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được đại hội nhất trí cao thông qua. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Tuy nhiên, có đơn vị công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch còn lúng túng; chuẩn bị nhân sự có trường hợp chưa kỹ; lãnh đạo công tác bầu cử chưa tốt; báo cáo tóm tắt trình đại hội của các đảng bộ còn dài; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chưa đi sâu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của đảng ủy khoá cũ; việc bố trí thời gian thảo luận chưa hợp lý… Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu, trong thời gian tới phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các nguồn thông tin, dư luận phản ánh liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên nhằm sớm phát hiện và xử lý kịp thời, không để sai phạm kéo dài đến mức nghiêm trọng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp, gắn công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể đồng bộ, tương xứng, kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; phấn đấu đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện đạt được nhiều bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 05 đơn vị tổ chức tốt đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc