Huyện Vũ Quang tăng cường công tác tôn giáo
EmailPrintAa
16:39 01/03/2017

Huyện Vũ Quang hiện có 02 tôn giáo đang hoạt động là Công giáo và Phật giáo với 08 cơ sở tôn giáo, tổng số người theo đạo là 1.287 người (Công giáo 1.132 người, Phật giáo 155 người). Thời gian qua, huyện ủy Vũ Quang đã quan tâm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo và đã đạt được những kết quả tích cực.
 

Người dân hưởng ứng việc giải tỏa hành lang đường giao thông tại thôn 7, xã Hương Thọ để làm đưng bê tông

 

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện được kiện toàn, phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động, định kỳ họp giao ban quý để đánh giá tình hình. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

Cấp ủy và chính quyền địa phương tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, như: Hỗ trợ tổ chức các ngày lễ đảm bảo an toàn; tổ chức gặp mặt, tặng quà chúc mừng giáo xứ và linh mục, Ban Đoàn kết công giáo, cán bộ cốt cán tiêu biểu, gia đình khó khăn vùng giáo nhân ngày Lễ Noen, Lễ Phật Đản, Tết Nguyên đán… Việc đăng ký tổ chức hoạt động tôn giáo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự… của các tổ chức tôn giáo được các cơ quan chức năng hướng dẫn, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước khi có Nghị quyết 25-NQ/TW, đảng viên gốc giáo toàn huyện có 02 đồng chí, đến nay toàn huyện có 08 đảng viên gốc giáo; từ huyện đến cơ sở, thôn xóm có 21 cán bộ cốt cán gốc giáo. Số hội viên Hội Cựu chiến binh vùng giáo đã tập hợp được 24/24 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%; Hội Phụ nữ tập hợp được 130/167 hội viên, đạt tỷ lệ 77,84%; Hội Nông dân tập hợp được 65/69 hội viên, đạt 94,2%; Đoàn Thanh niên tập hợp được 95/115 đoàn viên, đạt tỷ lệ 82,6%.

Nhìn chung, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia hoạt động xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương, hoạt động tôn giáo theo sự hướng dẫn của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều vị chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trở thành hội viên, đoàn viên ưu tú của các đoàn thể.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Vũ Quang đã có những chương trình, chính sách để cụ thể hóa các chủ trương của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi… Toàn huyện hiện có 25 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi là đồng bào theo đạo. Một số hộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư xây dựng các mô hình trang trại, gia trại.

Bên cạnh đó, người dân vùng giáo đã tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới: Xóm 7 xã Hương Thọ, khu dân cư họ Vĩnh Sơn (xã Sơn Thọ) được công nhận làng văn hóa, có 62 gia đình giáo dân đạt gia đình văn hóa. Thôn 6 xã Hương Thọ (thôn giáo toàn tòng) làm tốt công tác chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2 và làm đường bê tông, kênh mương cứng; tập thể Chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng tại Hội nghị sơ kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Vũ Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25 Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Nghị quyết 25 Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo; thường xuyên nắm tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ sở. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, các phòng, ngành chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tôn giáo, quan tâm phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị vùng giáo, tăng cường khối đại đoàn kết tòan dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời tích cực đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Dương Trí Thức


    Ý kiến bạn đọc