Lộc Hà đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm
EmailPrintAa
11:01 08/10/2015

Sáng ngày 05/10/2015, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2015.
 

Nông dân xã Thạch Châu thu hoạch lạc

 

Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2015 cho thấy, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng về cơ bản huyện Lộc Hà đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra. Về kinh tế, giá trị sản xuất nông lâm, thuỷ sản tăng rõ rệt. Sản lượng lượng thực đạt 99% kế hoạch năm với gần 25.600 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 57 tạ/ha. Tổng sản lượng lạc vỏ đạt trên 3.273 tấn, năng suất bình quân gần 23 tạ/ha. Lĩnh vực chăn nuôi có bước phát triển, đưa vào hoạt động 01 trại lợn nái quy mô 400 con nái bố mẹ 100% máu ngoại ở xã Hồng Lộc và 03 cơ sở chăn nuôi lợn liên kết với số lượng gần 9.000 con. Lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản tiếp tục khẳng định thế mạnh của huyện với tổng diện tích nuôi trồng đạt hơn 417 ha, sản lượng đạt gần 4.922 tấn, bằng 116% so với cùng kỳ năm trước. Lộc Hà hiện có 310 chiếc tàu, thuyền phục vụ đánh bắt với tổng công suất 12.416 CV. Lĩnh vực công nghiệp - thương mại đạt 1.014 tỷ đồng, xây dựng cơ bản đạt giá trị 650 tỷ đồng (81% kế hoạch năm). Các cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề hoạt động ổn định và phát triển. Cụm công nghiệp chế biến hải sản Thạch Kim đi hoạt động với số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể đăng ký vào sản xuất, kinh doanh đã chiếm 85% diện tích. Dịch vụ tăng khá với sự quan tâm đầu tư khai thác tiềm năng du lịch nghỉ tắm tại biển Xuân Hải và chuyển đổi thành công 04 mô hình quản lý chợ ở Thạch Châu, Bình Lộc, Ích Hậu và Thạch Kim. Công tác quản lý xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được quan tâm. Tổng thu ngân sách đạt gần 67 tỉ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, không còn xã  dưới 7 tiêu chí. Xã Ích Hậu đăng ký về đích năm 2015 đến nay đã đạt 13 tiêu chí. 

Về văn hoá xã hội, tỉ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 100%, 4/8 trường đã được công nhận đạt chuẩn mức độ 2 sau 5 năm. Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao diễn ra khá sôi nổi, góp phần tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước và đại hội đảng các cấp. Huyện thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác xoá đói giảm nghèo, công tác y tế - dân số, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện đã thống nhất các giải pháp, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2015 theo đúng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ công tác 4 tại chỗ. Chủ động kiểm tra hệ thống đê, kè, cầu, cống và các điều kiện khác phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và phòng tránh thiên tai. Tiếp tục kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình chợ, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán cả năm. Cùng với đó tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an tòa xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trâm Anh - Đài Truyền thanh - Truyền hình Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc