Một số kết quả đạt được trong quý I/2018 và nhiệm vụ thời gian tới của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh
EmailPrintAa
16:20 17/04/2018

Quý I/2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn phức tạp, phát sinh dịch bệnh trên một số cây trồng, vật nuôi... nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, bàn nhiệm vụ quý II/2018

Giá trị tổng mức lưu chuyển bán lẻ và dịch vụ xã hội ước đạt 884,9 tỷ đồng, đạt 22,98% kế hoạch, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2017. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tập trung nhân lực, sản xuất ngay từ đầu năm; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng toàn Thị xã ước đạt 8.823 tỷ đồng, bằng 279,38% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp ước đạt 67 tỷ đồng, bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 1.000 tấn, chủ yếu là đánh bắt xa bờ. Thu ngân sách cao hơn cùng kỳ năm trước, đạt 50,07 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2017.

Cấp ủy, chính quyền Thị xã, các xã, phường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã bàn giao mặt bằng 05 dự án, diện tích 16 ha tại các xã Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, Kỳ Nam; vận động chi trả tiền đối với 09 dự án, có 326 hộ đã nhận tiền với số tiền trên 80 tỷ đồng. Hoàn thành hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 06 dự án, 90 hộ, số tiền 12,5 tỷ đồng... Về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân Thị xã phê duyệt khung kế hoạch cho 05 xã; tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; kiểm tra, lựa chọn, hướng dẫn xây dựng 10 vườn mẫu tại xã Kỳ Ninh; tổ chức chấm thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, đăng ký tham dự thi cấp tỉnh 01 khu dân cư kiểu mẫu và 04 vườn mẫu.

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo cơ sở và các đoàn công tác; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh và chế độ sinh hoạt đảng đối với 04 chi bộ trường học. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thị ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang năm 2018, các đơn vị cơ sở đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2018.

Tuy vậy, một số mặt công tác vẫn còn khó khăn, hạn chế: Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch giao; chưa huy động được sức dân và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa quyết liệt. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm. Tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn phức tạp. Một số tổ chức đảng chưa phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, thiếu nhạy bén, sáng tạo trước những vấn đề phát sinh, lúng túng khi giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã tập trung xây dựng, ban hành Chương trình hành động, Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; tăng cường kiểm tra vai trò người đứng đầu ở các cấp; đổi mới hình thức và nội dung giao ban công tác Báo cáo viên hàng tháng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án và thu hút đầu tư, nhất là di dời các hộ còn lại của thôn Đông Yên; di dời, tái định cư các hộ dân thôn Tân Phúc Thành 2 - 3 xã Kỳ Lợi. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách.

Trần Viết Hợp - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc