Mùa xuân mới, khí thế mới trên quê hương Đức Thọ
EmailPrintAa
08:27 08/02/2017

Một mùa xuân mới đã về. Hòa chung khí thế mới của cả nước, cả tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đang đón chào một mùa xuân mới với nhiều quyết tâm và hy vọng; quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, những thành tựu mới, tạo đà để bứt phá trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm cho sắc Xuân mới nơi đây càng thêm ấm nồng và rạo rực.
 
Đường về thị trấn Đức Thọ  

Năm 2016 khép lại, tiếp tục ghi đậm dấu ấn về sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Kinh tế tiếp tục phát triển, xã hội tục ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2016 Đảng bộ huyện Đức Thọ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Bước vào năm 2017 với khí thế mới, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, tổ chức cho bà con nhân dân trong toàn huyện vui tết, đón xuân an toàn, ấm áp; các địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, đồng bộ, rộng khắp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc ngay từ những ngày làm việc đầu năm, nghiêm cấm cán bộ, công chức đi chùa, lễ hội trong giờ hành chính… Các cuộc giao ban Thường trực, giao ban các ban xây dựng đảng, các ban chỉ đạo được tiến hành, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm, trọng tâm là:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX; chú trọng những mặt còn hạn chế, các lĩnh vực chuyển biến còn chậm để có giải pháp phù hợp, tập trung chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

- Tập trung tạo bước chuyển biến mới trong việc nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao tính chủ động, sáng tạo; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc của cấp ủy, chính quyền các cấp theo tinh thần quyết liệt, sâu sát, hiệu quả, thiết thực, nói đi đôi với làm.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, là việc làm tự giác của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng.

- Năm 2017 là năm đầu thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020, vì vậy tập trung phấn đấu có thêm 9 đến 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trong hoạt động thương mại - dịch vụ; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo…

Trước mắt Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo tổ chức tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở đến huyện; duyệt đề án xây dựng nông thôn mới cho các xã phấn đấu về đích trong năm 2017; sơ kết 3 năm thực hiện chủ trương cử cán bộ huyện về dự sinh hoạt chi bộ tại các xã, thị trấn; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư…

Dẫu trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự đồng thuận của trên 12 vạn dân, tinh thần trách nhiệm cao và sự tiên phong, gương mẫu của 8.713 đảng viên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 49 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cơ quan cấp tỉnh, tin rằng, Đảng bộ và nhân dân Đức Thọ sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đưa huyện Đức Thọ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trước năm 2020.

Trần Quốc Dũng - Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc