Nghi Xuân tập trung công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp
EmailPrintAa
14:55 21/05/2020

Thời gian qua, Huyện ủy Nghi Xuân đã chỉ đạo tập trung làm tốt công tác tuyên tuyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo phong trào thi đua sôi nổi và sự đồng thuận cao về đợt sinh hoạt chính trị trọng đại này.

Tuyên truyền tại trụ sở xã Xuân Viên

Huyện ủy Nghi Xuân đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/HU, ngày 31/12/2019 về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 24/02/2020 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện năm 2020. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 01/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII; đợt 2 từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX; đợt 3 từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình đại hội; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội hướng tới tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Huyện ủy đã thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội; thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tháng định hướng, chỉ đạo các cơ quan văn hóa, khoa giáo hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội; tăng cường năm tình hình dư luận xã hội để tham mưu chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, củng cố niềm tin, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Pa-nô tuyên truyền tại thị trấn Tiên Điền

Các địa phương, đơn vị đã có hàng trăm pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn để tuyên truyền Đại hội. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện tử huyện mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của Trung ương, của tỉnh, của huyện; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; phản ánh các gương điển hình tiên tiến, kết quả phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp…

Bên cạnh  kết quả đạt được, công tác tuyên truyền đại hội của các đơn vị thuộc Đảng bộ huyện vẫn còn có những mặt hạn chế. Công tác tuyên truyền, nhất là truyên truyền trực quan ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu; việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu, băng-rôn của một số cơ quan, đơn vị, khu dân cư còn ít, chưa tạo được không khí sôi động, vui tươi trên một số tuyến đường chính, khu trung tâm, khu dân cư; chưa có nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng.

Để công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp đạt hiệu quả cao, theo đúng kế hoạch đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Nghi Xuân tập trung bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo; chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lắp đặt thêm pa-nô ảnh, cờ hoa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông cùng với các trạm truyền thanh cơ sở tích cực đưa tin, bài, đưa tin những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần XIII của Đảng.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc