Nghi Xuân: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở năm 2016
EmailPrintAa
17:06 11/10/2016

Trong hai ngày 10 và 11/10/2016, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở năm 2016.
 
Các đồng chí dự tập huấn  

Trong thời gian qua, Huyện ủy Nghi Xuân đã tập trung chỉ đạo triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận  được chú trọng, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 19 xã, thị trấn, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã được quán triệt các chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại tố cáo, kỷ luật trong Đảng. Đổi mới công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội lần 12 của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phương pháp xây dựng Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, Qui định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016. Công tác tư tưởng, nghiên cứu, nắm dư luận xã hội.

Hội nghị được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chuẩn bị kỹ, diễn ra nghiêm túc, đạt yêu cầu, kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Đức - Đài TT-TH Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc