Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, sức khỏe nhân dân
EmailPrintAa
17:11 18/04/2018

Ngày 03/11/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU (khóa XVII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo”. Các cấp ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, đạt được kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh được xây dựng khang trang, hiện đại

Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết đến cán bộ cốt cán các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời chỉ đạo, phân công báo cáo viên trực tiếp quán triệt nghị quyết đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Với nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, thông qua tuyên truyền, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để cụ thể hóa nghị quyết, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thị xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân đến năm 2020 nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ y, bác sỹ đủ năng lực chuyên môn và nâng cao đạo đức nghề nghiệp là một yêu cầu cấp thiết, cấp ủy, chính quyền Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều cơ chế, chính sách thích hợp nhằm khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sỹ. Trong 6 năm qua, đã có hàng chục y, bác sỹ được cử đi đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho các cơ sở y tế gắn với hoàn thiện hệ thống y tế được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Đến nay, hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh từng bước được củng cố, hoàn thiện. Bệnh viện Đa khoa Thị xã được xây dựng mới với quy mô 150 dường bệnh, trang bị nhiều thiết bị chuyên khoa nhi, gây mê hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng, đồng thời hợp tác với nhiều bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa Medlatec - Hà Nội…;  100% trạm y tế phường, xã có diện tích từ 1.000 m 2 trở lên, có các trang thiết bị, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở.

Cùng với công tác khám, chữa bệnh, ngành y tế và Bảo hiểm xã hội tiến hành phân luồng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo khu vực nhằm giảm tải cho tuyến trên; thực hiện kiểm tra định kỳ nhằm kịp thời uốn nắn, điều chỉnh một số bất cập trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế toàn Thị xã đạt trên 83%. Công tác kiểm tra hành nghề y, dược ngoài công lập, an toàn vệ sinh thực phẩm được duy trì thường xuyên. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều thực hiện đúng quy chế và hoạt động chuyên môn theo quy định của Nhà nước.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh khám cho bệnh nhân

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh, chi phí ngân sách hàng năm cho công tác duy tu bảo dưỡng tại các đơn vị còn bất cập, nguồn lực đầu tư cho công tác phát triển y tế còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ y tế phường, xã nhìn chung còn hạn chế về trình độ chuyên môn, số đã qua đào tạo cơ bản đạt tỷ lệ thấp.

Thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về công tác bảo vệ và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và các chủ trương, chính sách về công tác y tế. Chủ động xây dựng chương trình, quy hoạch, sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ngành y tế và các cơ sở y tế thường xuyên cử cán bộ, bác sỹ, kỹ thuật viên tập huấn, kịp thời tiếp cận các kiến thức, kỹ thuật cao để áp dụng vào nhiệm vụ chuyên môn; tiến hành lập hồ sơ, khám, theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn; phấn đấu hết năm 2018, 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Củng cố và phát triển mạng lưới y tế học đường, hoạt động của các trạm y tế xã, phường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi.

Đảng bộ huyện Đức Thọ

Sau 06 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03- NQ/TU, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. Các thông điệp về phòng, chữa bệnh được tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho mỗi người dân, mỗi gia đình chủ động phòng các loại bệnh thường gặp. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viên Đa khoa Đức Thọ tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe

Cơ sở vật chất và trang thiết bị của các cơ sở y tế được củng cố, đầu tư, đồng thời từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, y bác sỹ theo chuẩn quy định của ngành y tế và tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Trên địa bàn hiện có Bệnh viện Đa khoa Huyện, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Hội đông y, 01 chi nhánh công ty dược phẩm, 28/28 xã, thị trấn có trạm y tế. Trong 06 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Huyện đã khám 1.019.756 lượt, điều trị nội trú 77.213 lượt bệnh nhân; các trạm y tế xã, thị trấn khám cho 937.700 lượt, điều trị nội trú ban đầu cho 94.900 bệnh nhân, điều trị ngoại trú cho 844.800 lượt bệnh nhân. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc hoá học, trẻ em dưới 06 tuổi… được quan tâm. Bệnh viện Đa khoa Huyện thực hiện được dịch vụ kỹ thuật cao, như: Tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng; nội soi cắt đốt u xơ tuyến tiền liệt, cắt Amydal bằng gây mê NKQ…, đồng thời chuyên gia các bệnh viện đầu ngành ở tuyến trên về tập huấn, đào tạo chuyển giao kỹ thuật tán sỏi đường mật qua Kehr, tập huấn Đái tháo đường, truyền máu an toàn…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở huyện Đức Thọ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác y tế chưa sát sao. Một số cơ sở y tế thiếu nhân lực, bố trí cán bộ chưa hợp lý nên ảnh hưởng đến công tác quản lý và điều trị. Chính sách đầu tư cho hệ thống y tế còn hạn chế, chủ yếu qua các chương trình, dự án; chính sách không cụ thể. Việc huy động các nguồn lực nhằm thực hiện xã hội hóa các hoạt động y tế ở một số xã chưa được quan tâm.

Qua thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ở huyện Đức Thọ có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền vận động làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế.

Hai là, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã. Bố trí, sắp xếp nhân lực hợp lý để phát huy năng lực của các cá nhân, tập thể, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Ba là, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, đồng thời quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bốn là,  nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các cấp, các ngành đối với ngành y tế; thường xuyên thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn, đưa hoạt động này vào nền nếp.

Năm là, huy động các nguồn từ ngân sách và các nguồn lực khác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế.

Các tác giả : Nguyễn Quang Vinh (Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh),

M ai Thị Ngọc Hà (Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc