Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển, văn minh
EmailPrintAa
19:51 06/08/2020

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, từ ngày 04 đến 06/8/2020, Đảng bộ huyện Hương Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự Đại hội có đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,  Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo một số  sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kì và 222 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9.000 đảng viên đến từ 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Các đại biểu dự Đại hội

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Hương Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,38%, trong đó công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hằng năm 18,32%. Thu hút được 28 dự án với tổng số vốn đầu tư 1.990 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt khoảng 6.213 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hiện ước đạt 40 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được được triển khai đồng bộ, đạt kết quả rõ nét. Đầu tư xây dựng (cứng hóa) 622 km đường giao thông, 138,5 km kênh mương; 492 phòng học, phòng chức năng trường học các cấp; 11 trụ sở làm việc, 19 nhà văn hóa xã, 112 nhà văn hóa thôn và công trình phúc lợi xã hội khác. Thành lập mới 1.642 mô hình sản xuất, kinh doanh, trong đó có 125 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, 167 mô hình doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm, 1.350 mô hình doanh thu từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm. Dự kiến cuối năm 2020, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao và cơ bản hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra. Giáo dục - đào tạo luôn nằm trong tốp đầu toàn tỉnh; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93%. Tỷ lệ hộ nghèo từ 11,94% (năm 2015) giảm xuống còn 3%. Chế độ đối với người có công và các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo được đẩy mạnh, trong 5 năm đã xây dựng 716 căn nhà mới.

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, xóm và tinh giảm cán bộ công chức (đã giảm 07 đơn vị hành chính cấp xã, 31 thôn, tổ dân phố; sáp nhập một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp). Các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước được quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo khá đồng bộ, quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng sinh soạt chi bộ ngày càng nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có đổi mới, nhưng chưa sâu. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW hiệu quả chưa cao, chuyển biến chưa rõ nét. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu; vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số địa phương chưa rõ nét. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, một số chỉ tiêu chưa đạt; quy hoạch nông thôn mới còn nhiều bất cập; hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đồng bộ; quản lý nhà nước trên một số mặt còn hạn chế; an ninh trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển, văn minh; quốc phòng - an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng cao, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu. Đồng thời xác định 3 khâu đột phá: Khai thác tiềm năng thế mạnh vườn - đồi - rừng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của tỉnh đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả trên nhiều lĩnh vực của huyện Hương Sơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực gắn với việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên lĩnh vực kinh tế, cần nhận diện rõ những lợi thế để chủ động quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội một cách bài bản; phát huy tiềm năng, lợi thế về vườn đồi, rừng gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, quan tâm công tác đào tạo nghề. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác đối ngoại với các địa phương nước bạn Lào.

Phát huy dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy; bầu 21 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Viết Dũng và đồng chí Nguyễn Quang Thọ giữ chức danh Phó Bí Huyện ủy, bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí, đồng chí Lê Thành Nhân làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Nguyễn Chí Báo (Trưởng phòng Tư pháp huyện Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc