Phấn đấu xây dựng huyện Kỳ Anh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023
EmailPrintAa
16:53 17/08/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 đến 15/8/2020 với sự tham dự của 239 đại biểu, đại diện cho 5.590 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 mặc dù gặp khó khăn do điều chỉnh địa giới hành chính, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai và đại dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đoàn kết, nỗ lực đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị

Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,03%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng: Công nghiệp - xây dựng 40,3% (tăng 4,7%), nông - lâm - ngư nghiệp 29% (giảm 5,2%), thương mại - dịch vụ 30,7% (tăng 0,5%); thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2015. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện đã có 13 xã được công nhận đạt chuẩn, dự kiến năm 2020 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội đảm bảo. Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng 3%, tỷ lệ thôn văn hóa tăng 19%, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tăng 30% so với năm 2015. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thường xuyên quan tâm; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; công tác phát triển đảng viên được quan tâm về số lượng và chất lượng, bình quân mỗi năm kết nạp 157 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” được thực hiện khá đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở. Tập trung cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần phải tranh thủ thời cơ, huy động sức mạnh toàn Đảng bộ, toàn dân với quyết tâm cao nhất để xây dựng huyện Kỳ Anh sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Hàng năm kết nạp 150 - 170 đảng viên mới; có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu: Công nghiệp - Xây dựng trên 42%; Thương mại - Dịch vụ trên 39%; Nông - Lâm - Ngư nghiệp dưới 19%. Thu nhập bình quân đầu người  65 - 70 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 2%. Có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 45% trở lên trường đạt chuẩn mức độ 2. Có ít nhất 10 xã nông thôn mới nâng cao, 2 - 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Xã Kỳ Đồng đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2022, được công nhận thị trấn vào năm 2024. Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục do Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh quy định. Có 100% cơ sở an toàn làm chủ và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Anh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó 03 khâu đột phá, gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Tập trung chỉ đạo quyết liệt cơ cấu lại ngành nông nghiệp; khai thác tiềm năng lợi thế ba vùng sinh thái, hình thành các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực Quốc gia, tỉnh và đặc trưng huyện; Huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXVI

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên tái đắc cử Bí thư Huyện ủy.

Phạm Thái Hà (Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc