Phấn đấu xây dựng Lộc Hà trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, kết nối nông thôn với đô thị văn minh
EmailPrintAa
17:00 13/08/2020

Từ ngày 11 đến 13/8/2020, Đảng bộ huyện Lộc Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Lộc Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Thường trực  Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,43%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp từ 29,17% giảm còn 20,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng lên 34,42%. Tổng huy động nguồn lực đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7.979 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài Nhà nước trong cơ cấu vốn tăng nhanh, từ 57% giai đoạn 2011 - 2015 lên 82,8% giai đoạn 2016 - 2020. Thu hút được 95 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thương mại, dịch vụ, giao thông, thủy lợi, trong đó có Dự án tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót, Khu biệt thực nghỉ dưỡng của tập đoàn Hà Mỹ Hưng… Thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm 2015. Tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đã kết nạp 520 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 4.337 đồng chí; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác tổ chức cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tập trung công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biêu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân huyện Lộc Hà đã đạt được, có được kết quả đó là do Đảng bộ Lộc Hà đã biết dựa vào Nhân dân, phát động phong trào sâu rộng trong Nhân dân; khơi dậy được ý chí, khát vọng của Nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ; đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân. Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Trần Tiến Hưng đề nghị cấp ủy huyện khóa IV cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thật bài bản công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chú ý khai thác tiềm năng lợi thế huyện miền biển, ven thành phố; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, hạ tầng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Bên cạnh đó, phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng, nhân rộng, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Quan tâm công tác phát triển Đảng; tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường đối thoại với Nhân dân, giải quyết các vấn đề sau đối thoại. Đồng chí Trần Tiến Hưng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Lộc Hà sẽ xây dựng huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, kết nối nông thôn với đô thị văn minh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IV, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phạm Công Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)


    Ý kiến bạn đọc