Phường Bắc Hà đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
EmailPrintAa
16:58 31/12/2015

Bắc Hà là một phường trung tâm của thành phố Hà Tĩnh, có diện tích 96,44 ha với gần 2.700 hộ dân, trên 10.000 nhân khẩu, có nhiều cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, của thành phố, phường Bắc Hà đã có sự đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác cải cách hành chính được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
 
Trung tâm giao dịch một cửa của UBND phường Bắc Hà  

Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND, ngày 25/3/2014 và Thông báo số 350/TB-UBND, ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án 3713 và Đề án 414 của Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường đã có các chương trình, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Hệ thống chính trị phường hoạt động một cách đồng bộ, vận hành theo cơ chế cấp dưới phục tùng cấp trên; theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý, điều hành. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường xây dựng và đánh giá, theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị mình và của cấp trên theo định kỳ 6 tháng và 01 năm nhằm phát hiện, thay thế, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy định không còn phù hợp; tổ chức thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ công chức. Công tác kiểm tra cải cách hành chính được tiến hành định kỳ (hàng tháng, 6 tháng và 01 năm), nâng cao chất lượng tự kiểm tra của các bộ phận chuyên môn, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ủy ban nhân dân với cấp ủy, đoàn thể, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ… được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban nhân dân phường niêm yết rõ ràng các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và mức thu lệ phí áp dụng tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, những thủ tục không cần thiết gây rườm rà, phiền phức cho người dân bị loại bỏ, đồng thời rút ngắn ít nhất 1/2 thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định.

Nhờ cơ cấu, quản lý, sử dụng cán bộ công chức đúng quy hoạch và vị trí việc làm nên phường Bắc Hà cơ bản đảm bảo số lượng cán bộ công chức ở các bộ phận. Cán bộ công chức được chuẩn hóa, thường xuyên được tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý nhà nước. Đảng ủy phường chỉ đạo gắn việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính với công tác thi đua khen thưởng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Nhìn chung, cán bộ công chức của phường  thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TU và Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; trong giờ làm việc không có tình trạng chơi games, không uống bia rượu trong giờ hành chính và trong các buổi trưa ngày làm việc. Ủy ban nhân dân phường tổ chức cho cán bộ ký cam kết chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ, cam kết thực hiện “Ba không” (Không tệ nạn ma túy, không cờ bạc, không tai nạn giao thông), thực hiện tốt các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn, tệ nạn xã hội.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Cán bộ, công chức đều đã qua đào tạo tin học nên việc cập nhật văn bản và trao đổi công việc qua hệ thống mạng nội bộ tương đối thuận lợi. Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ công chức luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp cũng như công dân đến giao dịch. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, không có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức đến giao dịch nên được nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Tuy vậy, công tác cải cách hành chính của phường Bắc Hà vẫn còn một số hạn chế, đó là: Cơ cấu, tổ chức bộ máy chưa thật tinh gọn, vẫn còn chồng chéo về nhiệm vụ của một số bộ phận. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa có nhiều đổi mới. Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của một số cán bộ công chức và lao động cơ quan có lúc chưa nghiêm túc. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số bộ phận chuyên môn chưa phát huy hết hiệu quả, một số việc chưa kịp thời. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng phường điển hình toàn diện.

Cải cách hành chính là một vấn đề lớn, do đó phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự tham gia tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, sự thống nhất và quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng phường điển hình toàn diện, nhất là về cải cách hành chính, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành đô thị loại II trước năm 2018, Đảng ủy phường Bắc Hà sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, hoạch định các chủ trương phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương; nâng cao năng lực, chất lượng trong việc tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ  có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức.

Ba là, huy động các nguồn lực để đầu tư, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức.

Bốn là, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “ Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Xác định cải cách hành chính nhà nước phải được tiến hành đồng bộ, trong đó cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá có ý nghĩa to lớn, từ đó mạnh dạn loại bỏ những thủ tục không cần thiết, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc có liên quan tổ chức và cá nhân.

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng tuyên truyền trong nhân dân về cải cách thủ tục hành chính để nhân dân hiểu rõ, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương giải quyết công việc, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Lê Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hà


    Ý kiến bạn đọc