Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
EmailPrintAa
17:02 20/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), các tổ chức Đảng đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện ủy Kỳ Anh vinh danh các cá nhân điển hình

Đảng bộ huyện Kỳ Anh

Sáng ngày 17/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và phát động phong trào thi đua hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị huyện Kỳ Anh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng; coi đây là một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác gắn với triển khai các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã vận động Nhân dân xây dựng được 1.318 mô hình sản xuất, hiến gần 256 ngàn m 2 đất, ước tính trị giá trên 30 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã đạt dưới 11 tiêu chí; có 12 khu dân cư kiểu mẫu và 15 khu dân cư cơ bản đạt chuẩn, 224 vườn mẫu. Đảng bộ huyện chú trọng triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng tổ chức hội nghị tọa đàm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, hướng đến mục tiêu "tự giám sát, tự kiểm tra", xem đây là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình.

Các cá nhân điển hình tham gia tọa đàm về học tập và làm theo Bác

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số đơn vị, chi bộ cơ sở chưa thường xuyên; việc triển khai các chuyên đề trong sinh hoạt của một số chi bộ hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục, mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả còn thấp...

Nhân dịp này, Huyện ủy Kỳ Anh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích hướng tới 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thi đua là mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp…

Tại Hội nghị sơ kết, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã trao giấy chứng nhận cho 25 tập thể, 25 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện Can Lộc

Ngày 19/8/2019, Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đoàn đại biểu lãnh đạo huyện dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận, qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Huyện ủy Can Lộc đã ban hành trên 30 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trong toàn Đảng bộ; xác định chủ đề trong học tập và làm theo Bác là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020”. Các cấp ủy, các tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị cũng như các chuyên đề hằng năm, đăng ký các phần việc làm theo, xây dựng các chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chính trị. Trong 03 năm qua, đã có gần 1.400 lượt tập thể và gần 19.000 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác.

Hàng tháng, các chi bộ, tập thể cấp ủy đã đưa nội dung học tập, làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tiến hành biểu dương những đảng viên tiên phong gương mẫu, đồng thời phê bình, nhắc nhở, giáo dục những đảng viên có sai phạm hoặc còn hạn chế, khuyết điểm. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, đảm bảo duy trì đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới. Các tổ chức cơ sở Đảng đã đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký của cán bộ, đảng viên gắn với việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, như: “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Giúp đỡ bạn nghèo”, “Quỹ bát cháo tình thương”, “Quỹ nhân ái cùng em đến trường”,“Quỹ phụ nữ nghèo đơn thân”, “Quỹ đồng đội”...; tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia lao động xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, hiến đất xây dựng nông thôn mới... Đến nay, huyện đã có 18/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu cuối năm 2019 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Nghèn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tuy vậy, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Can Lộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy Đảng, nhất là ở cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo một cách cụ thể, sâu sát và kiên quyết trong quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Một số nơi, người đứng đầu chưa thể hiện rõ vai trò và tính tiên phong, gương mẫu của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Can Lộc tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đưa việc học tập trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Mạnh dạn, đổi mới, sáng tạo trong từng việc làm cụ thể. Tiếp tục biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019, chào mừng kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc (1469 - 2019).

Huyện ủy Can Lộc vinh danh các cá nhân điển hình

Nhân dịp hội nghị, Huyện ủy Can Lộc đã vinh danh 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Mạnh Hải - Bùi Nguyễn Hà


    Ý kiến bạn đọc