Thạch Hà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành
EmailPrintAa
14:02 19/03/2019

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trên các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch, chương trình cải cách hành chính, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các chương trình, đề án ứng dụng. Mục tiêu đặt ra là 100% văn bản (không mật) được gửi qua mạng có ký số, 100% thủ tục hành chính được cập nhật lên Cổng thông tin điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 1 và 2); tăng lượng hồ sơ nộp trực tuyến và được xử lý kịp thời trên hệ thống một cửa điện tử; ứng dụng phần mềm phục vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý đất đai, kế toán - tài chính, quản lý cán bộ công chức…

Để thực hiện các mục tiêu này, Ủy ban nhân dân huyện và phòng chuyên môn đã ban hành gần 100 văn bản chỉ đạo, đồng thời đã bố trí ngân sách trên 05 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính công, Cổng thông tin điện tử, trang thiết bị, hệ thống mạng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ vận hành. Đến nay, Phòng họp trực tuyến của huyện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện đã nâng cấp 3 máy chủ, 100% ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kết nối cáp quang tốc độ cao, 90% cán bộ công chức xã có máy tính. Hệ thống thư điện tử hatinh.gov.vn, phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, phần mềm Một cửa điện tử, Cổng thông tin dịch vụ công ở cấp huyện được duy trì, khai thác có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong truy cập, xử lý thông tin, giải quyết công vụ. Hiện tại, Trung tâm hành chính công huyện cung cấp 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó có 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ và được xử lý trên hệ thống, từng bước thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã được đào tạo cơ bản, từ năm 2014 đến nay đã tổ chức 28 lớp tin học văn phòng cho hơn 750 lượt người, 33 lớp ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp với hơn 800 lượt người. Hằng năm đều tổ chức tập huấn, kiểm tra, sát hạch trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Huyện ủy Thạch Hà phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin

Các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện cũng đã triển khai thực hiện các đề án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ điều hành, công tác chuyên môn như quản lí dữ liệu, hồ sơ đảng viên, gửi, nhận, lưu trữ tài liệu, văn bản… Việc triển khai Đề án 47, Đề án 06 về cấp máy, lắp đặt hạ tầng mạng Internet từ xã đến huyện và ứng dụng các phần mềm tác nghiệp đã góp phần chuyển tải văn bản hai chiều (từ cấp trên xuống cấp dưới và ngược lại) một cách thuận lợi, kịp thời, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Năm 2018, Huyện ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn cho 130 đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các đồng chí bí thư, phó bí thư, văn phòng cấp ủy các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, gửi - nhận văn bản, chứng thực chữ ký số. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện qua Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân cũng như con em xa quê, góp phần huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành ở Thạch Hà vẫn chưa thực sự đồng bộ; năng lực của một số cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, có tâm lý ngại học tập, ngại áp dụng cái mới; trình độ của người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, gây khó khăn trong xử lí hồ sơ...

Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm đào tạo, hướng dẫn để cán bộ và người dân sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng, nhằm góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc