Thành phố Hà Tĩnh giao ban bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố.
EmailPrintAa
14:08 13/07/2016

Vừa qua Thường trực Thành ủy tổ chức giao ban bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

 

 

                                    Toàn cảnh Hội trường họp

 

6 tháng đầu năm, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, sự nỗ lực, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế của Thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất các ngành thực hiện ước đạt 4.339 tỷ đồng, bằng 48,08% kế hoạch; so với cùng kỳ tăng 6,56%, trong đó: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 2,37%; Xây dựng cơ bản tăng 9,43%; Thương mại - dịch vụ tăng 6,61%; Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 2,6%; Văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, nhất là công tác tuyên truyền bầu cử. Giáo dục - đào tạo đạt kết quả cao, năm học 2015 - 2016, thành phố có 1.391 em được công nhận Học sinh giỏi thành phố, 405 em được công nhận Học sinh giỏi tỉnh, 87 em được công nhận Học sinh giỏi quốc gia. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân từng bước được cải thiện, có 69.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố và trạm y tế các phường, xã, bằng 160% so với cùng kỳ 2015. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đi vào chiều sâu, Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó trong 6 tháng vừa qua, trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ và kết quả xây dựng cơ bản đối với các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa đúng tiến độ, thực hiện cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương chuyển biến chậm. Đối với các phường: Việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kết quả chưa rõ nét, nhiều địa phương lúng túng trong tổ chức thực hiện; xây dựng tuyến đường văn minh đô thị triển khai chậm; quản lý trật tự kỷ cương đô thị, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn diễn ra; nợ xây dựng cơ bản cao... Đối với các xã: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới chuyển biến chậm; số lượng mô hình quy mô lớn ít, một số mô hình mang tính tự phát... Đối với các phòng ban: Một số phòng, ban, đơn vị tham mưu xử lý công việc chưa kịp thời; tính chủ động, trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa cao; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai gặp khó khăn...

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 như: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng cường công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị; xử lý các vướng mắc, tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án; cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa; xiết chặt kỷ luật kỷ cương theo Đề án 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chuẩn bị các điều kiện để thành lập Trung tâm hành chính công theo hướng tập trung một đầu mối; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; ổn định tình hình dư luận trong nhân dân sau sự cố môi trường. Các phòng, ban, đơn vị kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, nhất là đối với xã Thạch Trung - Xã đăng ký về đích năm 2016 và các xã còn lại hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu đưa Thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018.        

                                                                Trần Thúy (Văn phòng Thành ủy)


    Ý kiến bạn đọc