Thành phố Hà Tĩnh thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình
EmailPrintAa
16:01 15/11/2018

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Diễu hành tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hà Tĩnh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài để tuyên truyền, phản ánh các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động như: Giải Việt dã gia đình, Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và vinh danh Gia đình văn hóa tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm; phát động “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3... Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp được kiện toàn; xây dựng được đội ngũ cộng tác viên gia đình thôn, tổ dân phố và 144 tổ hòa giải ở 16/16 xã, phường; tổ chức tập huấn kiến thức gia đình cho đội ngũ cán bộ cốt cán thành phố và các phường, xã; bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; tổ chức các lớp chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, dòng họ; tọa đàm xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc. Năm 2017, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,6%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 88,9%. Công tác gia đình đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác phòng chống bạo lực gia đình ở thành phố Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế. Nội dung sinh hoạt và chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình chưa cao. Việc phát hiện, thống kê báo cáo, việc xử lý các hành vi vi phạm bạo lực gia đình có nơi, có lúc chưa kịp thời. Triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình còn chậm, chưa hiệu quả. Ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa được xã hội hóa.

Thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh xác định sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp và toàn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý những cá nhân, gia đình có hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc