Thành ủy Hà Tĩnh quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết về xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018
EmailPrintAa
15:31 09/09/2016

Chiều 07/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số số 02-NQ/Th.U, ngày 29/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành và trên 550 cán bộ cốt cán toàn Thành phố.
 

Đồng chí Đậu Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt nghị quyết

 

Đồng chí Đậu Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/Th.U, trọng tâm là: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý đất đai, môi trường, quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, giải phóng mặt bằng. Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2018, thành phố Hà Tĩnh đạt một số tiêu chí loại II, trong đó: 100% phường, xã có quy hoạch phân khu xây dựng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với bình quân chung cả nước; tổng dân số 150.000 người (dân số thường trú 110.000 người, dân số tạm trú đã quy đổi 40.000 người); có tối thiểu 06 trung tâm văn hóa quy mô hiện đại, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, 100% tuyến đường trục chính được nhựa hóa và có hệ thống điện chiếu sáng, các tuyến phố văn minh đô thị đạt 20% trên tổng số đường chính khu vực nội thành…Tại Hội nghị, một số đồng chí bí thư chi bộ, khối phố trưởng đã thắng thắn đóng góp ý kiến, bảy tỏ tâm tư nguyện vọng, mong muốn phát huy hơn nữa tính dân chủ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xã hội hóa huy động sức dân trong xây dựng và chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh. Một số ý kiến cũng đề nghị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đơn vị liên quan và tuyên truyền Nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, kịp thời quán triệt Nghị quyết 02-NQ/Th.U của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cụ thể hóa Chương trình hành động, Kế hoạch khung thành các nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, ban, ngành, của từng địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Phân công, phân cấp, giao rõ trách nhiệm, thẩm quyền cho từng tổ chức, cá nhân. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu của các tổ chức, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ.

Gắn triển khai Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, trong đó có Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; Đề cương khảo sát và Đề án thực hiện Kết luận của thành phố, của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường, xã.

Hai là, các đơn vị triển khai ngay việc soát xét kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và xây dựng các giải pháp để tập trung thực hiện hoàn thành trong Quý 4 năm 2016; kiến nghị, đề xuất kịp thời về Ban thường vụ Thành ủy để tháo gỡ khó khăn và cho ý kiến giải quyết.

Ba là, đẩy mạnh chỉ đạo xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, nhất là 4 phường điểm (Nguyễn Du, Trần Phú, Nam Hà, Bắc Hà), đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa xã Thạch Trung về đích trong năm nay.

Bốn là, tập trung thực hiện cơ chế hỗ trợ của Tỉnh về phát triển sản xuất và xây dựng giao thông, thủy lợi, thực hiện các chương trình mục tiêu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo vẽ bản đồ; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn. Chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu, chủ động các phương án phòng, chống lụt bão; đẩy mạnh công tác thu ngân sách.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, Trung tâm hành chính công của Thành phố. 

Trần Thúy - Văn phòng Thành ủy


    Ý kiến bạn đọc