Thị ủy Hồng Lĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát
EmailPrintAa
15:50 03/04/2018

Quý I/2018, Thị ủy Hồng Lĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2018

Quý I/2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành kiểm tra 04 tổ chức đảng, 05 đảng viên; giám sát 03 tổ chức đảng, 12 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tiến hành giám sát đối với 03 đồng chí người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát kết luận có 01 tổ chức thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; 4/12 đồng chí có  hạn chế, khuyết điểm đã được phê bình nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 05 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Thị ủy kiểm tra 03 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý tại Hội Cựu chiến binh thị xã. Qua kiểm tra kết luận 05 đảng viên có vi phạm, đang xem xét xử lý kỷ luật 01 đồng chí.

Cũng trong Quý I, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiếp 04 lượt công dân, nhận 02 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua thẩm tra xác minh, Ủy ban kiểm tra Thị ủy đã tham mưu cấp ủy chuyển Ủy ban nhân dân Thị xã giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và các báo cáo sơ kết, tổng kết về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong giao đất, quản lý, sử dụng tiền giao đất trái quy định; thực hiện Quy định 263-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)...

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Các đơn vị cơ sở đã xây dựng và cụ thể hoá chương trình kế hoạch hàng tháng, quý nhưng

Một số tổ chức, cơ sở đảng chưa bám sát chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý đã đề ra, chưa chủ động, tích cực tham mưu tổ chức thực hiện; ủy ban kiểm tra cơ sở chưa tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng, quý của một số đơn vị cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đảm bảo thời gian quy định.

Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiên cứu kỹ Quy định 30-QĐ/TW, Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, đơn vị, nhất trong công tác chỉnh trang đô thị, sản xuất nông nghiệp; tập trung cao kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và nhân dân.

Phạm Thanh Dung - Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc