Thị ủy Hồng Lĩnh sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017
EmailPrintAa
16:16 05/04/2017

Sáng ngày 04/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Quý I, trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị: Duy trì sự phát triển ổn định của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; thành lập mới 09 doanh nghiệp; huy động các nguồn lực để củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại xã Thuận Lộc, xây dựng mới 01 mô hình sản xuất. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020”, đã xây dựng được 0,86km đường giao thông trong khu dân cư; duy tu bảo dưỡng đường phía Nam Bệnh viện đa khoa Thị xã; phát quang, giải tỏa hành lang giao thông, vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 69,5km; trồng 860 cây cây xanh đô thị; lắp đặt 1,79km đường điện chiếu sáng khu dân cư; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn... Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Thị xã, đăng cai tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam toàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, hoàn thành việc chuyển bệnh viện đa khoa về cơ sở mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tích cực triển khai chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Diện tích đất sản xuất bỏ hoang còn nhiều; một số nơi chưa thực hiện nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ; kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế; tình trạng vi phạm trật tự kỷ cương đô thị còn nhiều; thu ngân sách đạt thấp, đặc biệt là nguồn thu từ đất; công tác nhân sự đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố có nhiều khó khăn, kết quả phát triển đảng viên mới đạt thấp...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý II: Tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục - đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh, các chính sách an sinh xã hội. Nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàng Thị Thanh Cảnh - Văn phòng Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc