Thị ủy Hồng Lĩnh tăng cường chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng đô thị
EmailPrintAa
16:22 25/04/2017

Ngày 20/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ThU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020. Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.
 
Một tuyến đường của thị xã Hồng Lĩnh  

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và tất cả các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, phường, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trong đó 6/6 phường, xã đăng ký xây dựng 12,4 km đường bê tông đạt chuẩn đô thị, mỗi phường xây dựng 2 - 5 tuyến phố văn minh, 100% các thôn, tổ dân phố huy động các nguồn lực đầu tư các thiết chế văn hóa; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đăng ký chỉnh trang cơ quan, đơn vị đạt công sở văn hóa, văn minh.

Sau 4 tháng triển khai, đến nay, các địa phương, đơn vị đã ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, di dời một số cột điện nằm trong chỉ giới đường giao thông trong khu dân cư, bó gọn 3,5 km đường dây điện sau công tơ, tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định, che khuất tầm nhìn an toàn giao thông, chỉnh trang công sở; vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông; xây dựng được: 2,1 km đường giao thông đạt chuẩn tại phường Trung Lương, Đậu Liêu, Đức Thuận; 1,7 km đường điện chiếu sáng tại tổ dân phố 2,3,5 phường Bắc Hồng; 240 m mương thoát nước tại xã Thuận Lộc; triển khai xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng; lập dự án xây dựng nhà văn hóa 02 tổ dân phố của phường Đức Thuận; trồng 860 cây xanh trên các tuyến đường và 2.200 cây phân tán… Qua triển khai thực hiện, đã nhận được sự đồng thuận trong nhân dân tham gia đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động; ý thức của người dân về nếp sống văn minh đô thị được nâng lên.

 
Vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông  

Bên cạnh những kết quả bước đầu, trong quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số khó khăn đó là: Việc huy động nguồn lực giữa các đơn vị không đồng đều; nguồn huy động từ ngân sách nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, các nguồn vốn của các chương trình, dự án đầu tư của cấp trên cho Thị xã trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn; một số ngành phối hợp triển khai chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các phong trào ở cơ sở.

Để đảm bảo thực hiện tốt việc huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh thành đô thị loại III theo kế hoạch, cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp về trên địa bàn, đồng thời động viên các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất hiện có đầu tư thiết bị, tăng cường sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất theo công nghệ mới, liên kết trong sản xuất và chăn nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích và tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý. Có các giải pháp khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn với hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng vùng, khu vực và đặc điểm của từng loại cây trồng, sản phẩm theo hướng đô thị.

- Tuyên truyền, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thị xã đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng của xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đây là một chương trình lớn mang tính tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống - xã hội, do đó phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

- Trong quá trình huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III người dân có vai trò đặc biệt quan trọng bởi họ chính là người trực tiếp thực hiện, trực tiếp hưởng lợi. Do vậy, cần phát huy dân chủ, triển khai hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, vận động, thuyết phục phù hợp với từng đối tượng để người dân nắm và hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, từ đó tự nguyện, tích cực tham gia.

- Tăng cườnghuy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực xây dựng đô thị, kết hợp nguồn đầu tư từ ngân sách và đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đóng chân trong và ngoài địa bàn, con em quê hương làm ăn và sinh sống trên địa bàn, trong và ngoài nước.

Thực hiện các giải pháp nêu trên và các giải pháp trong Nghị quyết 04- NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, tin rằng thời gian tới bộ mặt đô thị và đời sống vật chất, tinh thần của người dân thị xã Hồng Lĩnh sẽ có những chuyển biến tích cực.

Đặng Thị Lý - Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc