Thị ủy Hồng Lĩnh tăng cường chỉ đạo thực hiện sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
EmailPrintAa
17:45 29/07/2022

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đạt được những kết quả tích cực

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 39 tổ chức đảng, 30 đảng viên (trong đó kiểm tra 05 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm) về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua kiểm tra, kết luận có 04 tổ chức thực hiện chưa tốt, 05 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã kiểm điểm nghiêm túc; giám sát đối với 31 tổ chức đảng, 30 đảng viên về việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị... Tổng số đảng viên bị kỷ luật: 10 (khiển trách 09, cảnh cáo 01), trong đó: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức khiển trách; chi bộ kỷ luật 08 đảng viên (khiển trách 07, cảnh cáo 01). Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (08 đảng viên), thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về quản lý tài chính (01 đảng viên), vi phạm pháp luật nhà nước (01 đảng viên). Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã ban hành 03 thông báo kết quả kỳ họp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thị xã và phát trên hệ thống truyền thanh các phường, xã, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình, góp phần giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Tuy vậy, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở vẫn còn một số hạn chế, chưa toàn diện; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị.

Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay; tăng cường phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, giám sát cấp ủy viên cùng cấp. Rà soát, bổ cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch công tác; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, nhất là trong nắm tình hình, giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và Nhân dân.

Đặng Thị Lý (Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hồng Lĩnh)


    Ý kiến bạn đọc