Thị ủy Hồng Lĩnh tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu
EmailPrintAa
14:44 05/06/2018

Thời gian gầy đây, cụm từ "trách nhiệm người đứng đầu" được nhắc đến nhiều, đó là những “tư lệnh” của một ngành, một địa phương, đơn vị, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao cho nhiều trọng trách.

Một hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hồng Lĩnh

Để có một tập thể mạnh, phong trào của ngành, địa phương, đơn vị không ngừng phát triển, đòi hỏi người đứng đầu phải phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ trì đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách mới, kích hoạt được tính tích cực của cả hệ thống, làm chuyển biến căn bản được tình hình, đây cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xuất phát từ nhận thức đó, trong nhiều năm qua, việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng được các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh quan tâm thực hiện, đặc biệt là đối với những cấp ủy viên cùng cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành kiểm tra và giám sát 32 đồng chí Thị ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; kiểm tra 19 lượt tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; cấp ủy cơ sở kiểm tra và giám sát 111 cấp ủy viên và 162 lượt tổ chức đảng. Nhiều chuyên đề kiểm tra, giám sát thực sự có hiệu quả, phát huy tác dụng tốt như: Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách hành chính; công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý tài chính; công tác quy hoạch và phát triển đô thị; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình kinh tế; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hàng Đảng bộ Thị xã về phát triển Thị xã đạt đô thị loại III của các tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm đồng chí bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ.... Kết quả kiểm tra, giám sát, bênh cạnh việc đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đã chỉ ra được những người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị thể hiện năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, gương mẫu, tạo được sự chuyến biến đến mức độ nào. Đối với những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm đã được xem xét, xử lý trách nhiệm nghiêm túc, kịp thời; đã xử lý kỷ luật đối với 67 đảng viên (trong đó khiển trách 35, cảnh cáo 23, cách chức 03, khai trừ ra khỏi đảng 06 đồng chí); đề xuất thu hồi hơn 50 ha đất do sử dụng sai mục đích, hết hạn sử dụng, vi phạm pháp luật và hàng trăm triệu đồng vi phạm. Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thực hiện thông báo công khai kết luận kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Kết luận kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy các cấp lấy làm cơ sở quan trọng trong việc đánh giá, nhận xét cán bộ, thực hiện công tác thi đua khen thưởng; sẵn sàng đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo, nhất là vị trí đứng đầu, một số cán bộ không có thực tài, thiếu ý chí vươn lên, làm việc cầm chừng, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, các Quy định về trách nhiệm người đứng đầu và một số quy định khác để đánh giá, nhận xét cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) về công tác cán bộ, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu và tổ chức kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu; kết luận kiểm tra, giám sát phải nhận xét các nội dung cơ bản: Năng lực đề ra các chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách mới; trách nhiệm và sự công tâm trong công tác cán bộ;năng lực khởi động, dẫn dắt, tổ chức và điều hành công việc của tập thể; tính năng động sáng tạo, đưa ra ý tưởng, thể hiện tinh thần giám nghỉ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, thực sự vì Dân và căn cứ quan trọng hàng đầu được đề cập trong khâu đột phá khi đánh giá cán bộ của Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) về công tác cán bộ đó là “bằng sản phẩm” được thể hiện trong kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực, địa phương, đơn vị phụ trách.

Nguyễn Thăng Long - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc