Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
EmailPrintAa
16:39 16/03/2017

Chiều ngày 15/3/2017, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Các đại biểu dự Hội Nghị  

Trong 5 năm qua, thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thị xã ngày càng chặt chẽ, dần đi vào nền nếp, nhất là sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Việc quy hoạch, quản lý quy hoạch được quan tâm, hiện nay đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường, xã. Thực hiện tốt công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và được quản lý bằng công nghệ thông tin. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đúng trình tự thủ tục theo định, khắc phục được tình trạng giao đất sai thẩm quyền; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đạt 98,7%. Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân thuê đất sử dụng có hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Tuy vậy, trên địa bàn Thị xã vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Sau 2 lần chuyển đổi nhưng đất sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún; việc tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng khoa học, kthuật cao đang gặp khó khăn; vẫn còn một số vụ việc tồn đọng nhưng chưa xử lý dứt điểm; quy trình thực hiện thu hồi đất để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị còn nhiều bất cập,…

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai một cách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tiếp tục nâng cao năng lực quản nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính về thủ tục đất đai; tiến hành rà soát tình hình sử sụng đất trên địa bàn để có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hồng Lĩnh (2016 - 2020) phù hợp với Luật Đất đai, đồng thời quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tốt các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; phấn đấu đến hết 2017, cơ bản hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ địa chính.

Hoàng Thế Hùng


    Ý kiến bạn đọc