Thị ủy Hồng Lĩnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
EmailPrintAa
14:09 11/01/2017

Sáng ngày 10/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Đoàn Công tác của tỉnh tại Thị xã Hồng Lĩnh và đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.
 

Các đồng chí Thường trực Thị ủy trao tặng Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Năm 2016, trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đã nỗ lực vượt qua  khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực. Về phát triển kinh tế, có 26 doanh nghiệp, 26 mô hình sản xuất, 13 tổ hợp tác thành lập mới; thu hút được 05 dự án thương mại; hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sự dụng Trung tâm thương mại siêu thị tổng hợp; tổ chức thành công chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Thị xã Hồng Lĩnh: Hội trại sáng tác văn học nghệ thuật, Hội thảo khoa học “Hồng Lĩnh huyền sử, lịch sử và đương đại”, Liên hoan Dân ca Ví Giặm toàn tỉnh năm 2016, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thị xã Hồng Lĩnh; đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và ban hành hai nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển thị xã; nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận trong hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, trong năm 2016, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng chưa đạt kế hoạch; lãnh đạo phát triển kinh tế đô thị chưa rõ nét, tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn còn diễn ra; chất lượng khám chữa bệnh vẫn còn hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng thấp, nội dung, phương thức sinh hoạt chậm được đổi mới; nguồn phát triển đảng viên khó khăn; hoạt động của một số chi đoàn, chi hội ở cơ sở chưa hiệu quả; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động đạt thấp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế toàn diện; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp. Tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, bình ổn giá, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng phục vụ nhân dân vui tết đón xuân.

Hoàng Thị Thanh Cảnh - Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc