Thị ủy Kỳ Anh nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
EmailPrintAa
14:17 10/01/2017

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thị xã Kỳ Anh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, nắm tình hình dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ sở.
 

Hội nghị Báo cáo viên quý II năm 2016

Thị xã Kỳ Anh gồm có 06 phường và 06 xã, Đảng bộ thị xã có 29 tổ chức cơ sở đảng, 3.380 đảng viên. Nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, ngay sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp thị và đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã. Đến nay, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng đều có báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo số lượng theo quy định; trong đó có 02 báo cáo viên cấp tỉnh, 32 báo cáo viên cấp thị và 125 tuyên truyền viên ở các tổ chức cơ sở Đảng. Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã có trên 88 người, trong đó có 03 đồng chí là cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh.

Các báo cáo viên của Thị ủy phần lớn có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên. Báo cáo viên ở cấp xã, phường có trình độ lý luận trung cấp trở lên. Đặc biệt, Đảng ủy phường Sông Trí đã thành lập và phát triển được đội ngũ báo cáo viên gồm 9 đồng chí là cán bộ lãnh đạo lão thành có trình độ cao cấp chính trị, có kinh nghiệm, uy tín cao. Ngay sau khi kiện toàn, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã cử báo cáo viên, tuyên truyền viên đi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ở tỉnh và phối hợp tổ chức tập huấn tại địa phương nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền. Năm 2016, đã tổ chức 6 hội nghị báo cáo viên với 11 chuyên đề cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ chủ chốt các đoàn thể, các đảng uỷ cơ sở để cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền; cung cấp các tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thị ủy, các loại báo chí, văn bản pháp luật mới... giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều nguồn thông tin phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

Ban Tuyên giáo Thị ủy đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên các cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của thị xã; phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề phức tạp, nhạy cảm không thể thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng… góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Trong năm 2016, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, nhất là trong công tác bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề tồn đọng sau khi thực hiện Nghị quyết 903 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh; công tác di dời chợ cũ Kỳ Anh, đưa chợ mới thị xã Kỳ Anh đi vào hoạt động. Đặc biệt là sau sự cố môi trường biển, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tham gia cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thị xã Kỳ Anh vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dự luận xã hội; trình độ báo cáo viên, tuyên truyền viên không đồng đều, một số đồng chí có phương pháp truyền đạt chưa khoa học, chậm đổi mới, thông tin chưa kịp thời, nội dung truyền đạt còn dàn trải…

Do vậy, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là cần đổi mới nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ các cấp về vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đội ngũ này phát huy vai trò, thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng.

Hồ Minh Hằng - Đài TT-TH thị xã Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc