Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019
EmailPrintAa
15:42 13/06/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 11/6/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo và công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa năm 2019.

Các học viên dự tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 135 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; các báo cáo viên Thị ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hoá - Truyền thông; thành viên Ban Biên tập Bản tin, Cổng giao tiếp điện tử thị xã Kỳ Anh; bí thư, phó bí thư đảng ủy, cán bộ văn phòng đảng ủy (phụ trách tuyên giáo), công chức văn hóa các xã, phường; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên đã được các giảng viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu và trao đổi các chuyên đề: Tín ngưỡng, tôn giáo với vấn đề quốc phòng an ninh trong thời gian gần đây; công tác nắm bắt và định hướng dư luận, giải quyết điểm nóng ở cơ sở, kỹ năng viết tin bài; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; mạng xã hội và trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội của cán bộ đảng viên; nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; công tác tư tưởng của Đảng và vai trò, chức năng tham mưu của ban tuyên giáo các cấp; định hướng một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Đây là những chuyên đề cơ bản, chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ Thị xã đến cơ sở cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác.

Trong dịp này, các học viên được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp tiếp cận để tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hồ Minh Hằng - Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc