Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội thảo chuyên đề về sinh hoạt chi bộ, công tác đảng viên
EmailPrintAa
16:59 21/12/2020

Ngày 18/12/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên”. Dự Hội thảo có đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự Hội thảo

Nhận thức sâu sắc vai trò của sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành Kế hoạch rà soát tình hình tổ chức Đảng, đảng viên; thành lập Tổ tham mưu xây dựng các chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo 03 kỳ sinh hoạt điểm (tháng 9,10,11/2020) tại 26 chi bộ trực thuộc; tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ và Hội nghị rút kinh nghiệm mở rộng. Các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy được cụ thể hoá, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội thảo, có 16 tham luận của của các chi bộ thuộc các loại hình tổ chức đảng và 08 ý kiến phát biểu của các đại biểu, qua đó, làm rõ thực trạng chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên hiện nay của từng loại hình chi bộ trong toàn Đảng bộ thị xã; thảo luận và đi đến thống nhất những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau trong công tác chuẩn bị cũng như quá trình tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác đảng viên. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên ở thị xã Kỳ Anh trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận kết quả Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng; đánh giá những vấn đề đặt ra tại Hội thảo là cơ sở để Thị ủy Kỳ Anh xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, các hướng dẫn cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề sát hợp đối với từng loại hình chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, đề cao trách nhiệm của bí thư chi bộ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục kiện toàn các cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu và đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý phát triển đảng viên trên địa bàn thị xã”. Tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy tổ chức chức sinh hoạt điểm, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồ Minh Hằng (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc