Thị ủy Kỳ Anh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
EmailPrintAa
16:48 10/05/2017

Ngày 09/5/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”.
 
Thường trực Thị ủy trao Giấy khen cho đại diện các chi bộ có thành tích xuất sắc  

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh được tách ra từ Đảng bộ huyện Kỳ Anh trước đây và được thành lập theo Quyết định số 1200-QĐ/TU, ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện tại, Đảng bộ thị xã có 29 tổ chức cơ sở đảng (12 đảng bộ xã, phường, 05 đảng bộ cơ quan, 12 chi bộ cơ quan) với 173 chi bộ và 3.943 đảng viên.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW nên việc sinh hoạt chi ủy, chi bộ tại Đảng bộ thị xã Kỳ Anh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ chi bộ bảo đảm nền nếp sinh hoạt định kỳ tăng dần qua từng năm; nhiều chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt toàn khóa, trong đó xác định nội dung sinh hoạt từng tháng. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, do đặc thù có chi bộ mới được thành lập, công việc thường biến động nhưng đã sắp xếp bố trí sau giờ làm việc, có chi bộ sinh hoạt vào ngày thứ 7 nên đã tạo điều kiện cho đảng viên vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa có thời gian để tham gia sinh hoạt.

Trong các buổi sinh hoạt, nhiều chi bộ đã gắn việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên giao gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), trên cơ sở đó, đảng viên trong các chi bộ đã tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo thời gian, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt nên chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên, cụ thể: Năm 2016 có 3.398 đảng viên tham gia phân loại, trong đó: 465 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 13,6%; 2.494 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 73,4%; 396 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 11,5%; 46 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,5%.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục một số khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời gắn với thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu gắn bó, tinh thần đồng chí trong Đảng, nhất là tập thể chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ thật sự gương mẫu chấp hành quy định, chế độ sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo. Cấp ủy cấp trên của chi bộ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những chi ủy, bí thư chi bộ thực hiện tốt về chế độ và nội dung sinh hoạt.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy đã tặng Giấy khen cho 17 chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW.

 Trần Viết Hợp - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc