Thị ủy Kỳ Anh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU khóa XVI
EmailPrintAa
16:56 03/08/2017

Chiều ngày 02/8/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) “về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01, từ năm 2006, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết. Đến ngày 16/10/2006, 100% xã, thị trấn, cơ quan đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với gần 7.000 người tham gia, đạt 95%; đến 15/11/2006, có 33/33 xã, thị trấn triển khai đến các đoàn thể quần chúng.

Kế thừa kết quả cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh đã đạt được, sau khi thành lập thị xã Kỳ Anh, cấp ủy, chính quyền Thị xã tiếp tục xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 24/11/2015 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, di dời nhân dân thôn Tân Phúc Thành 2, 3 xã Kỳ Lợi; Chỉ thị số 16-CT/ThU ngày 21/4/2017 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; đồng thời thành lập, kiện toàn 12 đoàn công tác, ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, xử lý các công trình xây dựng, cơi nới trái phép.

Kết quả, từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn thực hiện 174 dự án, diện tích đã thu hồi, bồi thường, hỗ trợ là 5.698 ha; số lượt hộ ảnh hưởng 42.890 hộ; di dời hơn 5.000 hộ dân, hơn 18.000 ngôi mộ; số hộ được tái định cư 4.191 hộ; số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt 5.280 tỷ đồng. Đến tháng 5/2015, khi tách địa giới hành chính có 91 dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Từ khi thành lập đến nay, thị xã Kỳ Anh triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 83 dự án (49 dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 34 dự án phát sinh mới). Tổng số hộ bị ảnh hưởng 4.399 (bao gồm hộ ảnh hưởng dự án phát sinh mới hộ phải xử lý dự án tồn đọng), trong đó phải di dời 949 hộ; thu hồi 445 ha đất, di chuyển 3.791 ngôi mộ. Đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 2.875 lượt hộ với diện tích 103 ha đất, số tiền 301,2 tỷ đồng. Hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho 19 dự án; 13 dự án đã được bàn giao một phần diện tích có quyết định giao; các dự án khác đang triển khai đảm bảo lộ trình. Riêng dự án di dời thôn Tân Phúc Thành 2,3 xã Kỳ Lợi phải di dời 567 hộ khoảng 2.000 khẩu lên khu tái định cư mới, đất nông nghiệp thu hồi 80 ha đã chi trả xong số tiền 110 tỷ đồng, phần đất ở và công trình xây dựng trên đất đã thực hiện kiểm kê, áp giá được 2/3 khối lượng.

Công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng,  thương mại - dịch vụ,  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận kết quả mà cấp ủy, chính quyền Thị xã đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường chưa chặt chẽ, xử lý các vấn đề phát sinh chưa kịp thời; quá trình tổ chức thực hiện còn để lại nhiều tồn đọng, có biểu hiện ỷ lại cấp trên... Phân tích, dự báo tình hình thời gian tới, Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền Thị xã tiếp tục rà soát, kiểm tra các khu tái định cư, quan tâm đến đời sống người dân về cả vật chất và tinh thần; nâng cao công tác xây dựng Đảng để mỗi đảng viên là tấm gương tốt để vận động quần chúng nhân dân; tập trung cao việc đảm bảo an ninh trật tự nhất là ở cơ sở; quản lý nhà nước chặt chẽ nhưng thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Sau Hội nghị này, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy thay mặt Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng toàn bộ hệ thống chính trị thị xã Kỳ Anh sẽ vào cuộc quyết liệt để làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách về tái định cư, giải phóng mặt bằng. Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để bà con ổn định đời sống, sản xuất; có chính sách đặc thù cho người dân tái đinh cư trong giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Có biện pháp kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình dây dưa, gây rối, có hành vi vi phạm pháp luật. Thị xã Kỳ Anh mong nhận được sự hỗ trợ của tỉnh trong việc xây dựng, duy tu, bão dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng các khu tái định cư, tạo điều kiện tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ cho người dân tái định cư.

 
Thường trực Thị ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc  

Nhân dịp Hội nghị tổng kết, Ban Thường vụ Thị ủy đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU.

Trần Viết Hợp - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc