Thị ủy Kỳ Anh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”
EmailPrintAa
17:23 17/07/2017

Sáng ngày 14/7/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
 
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  

Theo báo cáo tổng kết, sau khi có Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính Chính trị và Chương trình hành động số 852-CTr/TU, ngày 10/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết, cấp ủy các cấp thị xã Kỳ Anh (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh) đã kịp thời tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện.

Đặc biệt, sau khi thị xã Kỳ Anh được thành lập, nhận thức đúng vai trò, đóng góp to lớn của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Toàn Thị xã hiện có 12 đồng chí trình độ Thạc sỹ, 1.350 đồng chí có trình độ Đại học, 16 đồng chí đã và đang tham gia các lớp cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 280 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị; cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể cấp thị có 20 đồng chí; có 12 nữ bí thư chi bộ, 02 nữ thôn trưởng. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy thị chiếm tỷ lệ 23,5%, cấp ủy xã, phường 17,3%; tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân thị xã chiếm 16,6%, hội đồng nhân dân xã chiếm 25,5%; 100% ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã và chủ tịch hội phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác hội. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kỳ Anh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và Bình đẳng giới; 100% chi hội có quỹ từ 5 triệu đồng trở lên. Kết qủa xếp loại hàng năm có 70% cơ sở Hội vững mạnh, 25% cơ sở hội đạt khá. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Mít tinh, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”, “câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau”, “Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao... thu hút đông đảo cán bộ và hội viên tham gia, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; khơi dậy niềm tự hào, động viên phụ nữ phấn đấu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy vậy, công tác phụ nữ của Thị xã Kỳ Anh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW chưa đầy đủ. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ tham gia các vị trị lãnh đạo quản lý tỷ lệ còn thấp. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, tham gia các cơ quan dân cử chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ trong các ngành và xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững. Lao động nữ được đào tạo nghề, được giải quyết việc còn thấp. Tư tưởng tự ti, an phận, ngại thay đổi môi trường công tác vẫn tồn tại trong một bộ phận phụ nữ. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về các chính sách và công tác cán bộ nữ của một số cấp Hội còn hạn chế; công tác vận động quần chúng hiệu quả chưa cao, để một bộ phận phụ nữ bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, lợi dụng, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bồi thường sự cố môi trường biển, di dời chợ.

Thời gian tới, các cấp ủy thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chương trình hành động số 852-CTr/TU gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ nhất; bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị để chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Chính quyền các cấp có các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình, phát triển các ngành, nghề, các loại hình kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho các tầng lớp phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; phòng, chống bạo lực gia đình. Ưu tiên, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ trong học tập, công tác, đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ nữ có năng lực lãnh đạo, có trình độ chuyên môn giỏi, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Nhân dịp Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW.

Trần Viết Hợp - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc