Thị xã Hồng Lĩnh: Một số kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
EmailPrintAa
17:15 19/12/2018

Năm 2018 được xem là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) của thị xã Hồng Lĩnh. Với mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Nhà máy may Vinatex Hồng Lĩnh gia công sản phẩm

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân Thị xã đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 với 27 chỉ tiêu trên từng lĩnh vực; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng kế hoạch hành động; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kiểm tra thực tế để đánh giá tình hình, định hướng phát triển phù hợp với điều kiện của từng địa phương; giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thị xã và các phòng, ngành đã đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Năm 2018, kinh tế Thị xã tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất đạt 3.208 tỷ đồng, tăng 0,28% kế hoạch năm, tăng 12,04% so với năm 2017; thu ngân sách đạt 106.330 triệu đồng, tăng 4,2% kế hoạch Hội đồng nhân dân Thị xã giao, tăng 20,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 646,3 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2017. Thành lập mới 26 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 5,2 tỷ đồng. Có 08 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 491 tỷ đồng, trong số đó nổi bật là kêu gọi thành công dự án Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh quy mô 345 tỷ đồng, sử dụng 4.000 - 5.000 lao động, hiện đang được gấp rút xây dựng cơ sở, đào tạo nhân lực để chính thức vận hành vào năm 2019. Đầu tư hạ tầng đô thị và công tác quản lý đô thị được tăng cường; chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được quan tâm chỉ đạo, đạt thêm 02 tiêu chí đô thị loại III.

Lãnh đạo Thị xã chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2018)

Lĩnh vực văn hóa thông tin tiếp tục được triển khai khá toàn diện: Tổ chức thành công lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại khu di tích lịch sử Đại Hùng (10/3 Âm lịch), Đại Lễ Phật đản cấp tỉnh Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018, Lễ hội Đền Cả 2018... Các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi; kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa đạt trên 10 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 67,3%, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên 80%, nhà văn hóa đạt chuẩn trên 90%.

Hệ thống giáo dục và đào tạo của Thị xã tiếp tục được quan tâm đầu tư, 04 trường được công nhận mới và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách chăm sóc người có công, chăm lo hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tỉ lệ hộ nghèo còn 3,41%, giảm 0,36%.

Năm 2019, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng Thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III; ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW khóa XII; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cải cách hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Lê Hồng Hạnh, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc