Thị xã Hồng Lĩnh phát triển giáo dục và đào tạo
EmailPrintAa
15:08 06/09/2018

Xác định “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về giáo dục - đào tạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phòng thực hành tin học của Trường trung học cơ sở Bắc Hồng

Năm học 2017 - 2018, các chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó: Tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với bậc Mầm non đạt 57,1%, bậc Tiểu học đạt 100%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.       Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; có 09 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh công nhận. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm. Việc dạy và học ngoại ngữ có nhiều đổi mới…

Học sinh trung học cơ sở trong giờ học tiếng Anh

Với thành tích đạt được, nhiều đơn vị, cá nhân được khen thưởng: Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 trường và danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 03 đơn vị; tặng Bằng khen cho 01 đơn vị và 09 cá nhân; 01 đơn vị được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 02 đơn vị, 01 cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen 02 đơn vị, 04 cá nhân.

Tuy vậy, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thị xã Hồng Lĩnh vẫn còn khó khăn, hạn chế: Một số trường mầm non thiếu phòng học, quá tải ở một số lớp ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Do thiếu giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn văn hóa cấp tiểu học nên một số giáo viên phải dạy quá số giờ, số tiết so với quy định. Một bộ phận giáo viên tiếp cận và thực hiện các nội dung đổi mới của Ngành còn hạn chế. Việc đầu tư xây dựng trường điển hình tiên tiến, trường chuẩn quốc gia chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Năm học 2018 - 2019 và những năm tiếp theo, để tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và quản lý nhà nước về công tác giáo dục - đào tạo, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với phát triển giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở Đề án phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Kế hoạch số 50-KH/ThU của Thị ủy Hồng Lĩnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, căn cứ vào điều kiện thực tế của Thị xã và các phường, xã để triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học gắn với chương trình phổ thông mới; khuyến khích và tạo điều kiện thành lập các trường mầm non, phổ thông tư thục. Ngành giáo dục và đào tạo tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng các trường điểm. Với phương châm “giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”, huy động tổng hợp các nguồn lực xã hội cùng tham gia giáo dục học sinh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc