Thị xã Hồng Lĩnh sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU và quán triệt, triển khai Kết luận 05-KL/TW
EmailPrintAa
15:59 21/10/2016

Sáng ngày 21/10/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
Các đại biểu dự hội nghị  

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận, trong 4 qua, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 20-CT/TU. Từ năm 2012 - 2016, trên địa bàn Thị xã có 1.681 đám cưới, đa số các đám cưới đều chấp hành tốt các quy định về tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm, trong đó có 07 đám cưới mẫu được tổ chức theo hình thức nếp sống mới (trong đám cưới không sử dụng tiệc mặn, chỉ tổ chức liên hoa văn nghệ, tiệc ngọt). Một số phường, xã có các cách làm hay, như xã Thuận Lộc vận động 100% các đám cưới không dùng rượu, bia tiếp khách buổi tối trước hôm diễn ra đám cưới; phường Đậu Liêu, phường Đức Thuận vận động không sử dụng thuốc lá tại đám cưới; phường Bắc Hồng vận động một số gia đình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa tổ dân phố…

Về việc tang, có quy chế thống nhất trong toàn Thị xã. Trong 4 năm qua, toàn Thị xã có 1.293 đám tang được tổ chức trang trọng, tình nghĩa, đảm bảo thực hiện theo nếp sống văn minh, không có các hủ tục mê tín dị đoan, bãi bỏ dần các hủ tục lạc hậu, rườm rà. Trong các đám tang không sử dụng nhiều vòng hoa, bức trướng; không dọn mâm cỗ ăn uống mời khách; hình thức rải vàng mã trên đường đưa tang được thay thế bằng hình thức đốt để không ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường…

Thị xã Hồng Lĩnh có 03 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh. Hằng năm, trên địa bàn diễn ra nhiều lễ hội, trong đó có 05 lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức hàng năm: Lễ hội đua thuyền truyền thống, Lễ tế Lục vị Tổ sư truyền nghề tại phường Trung Lương; Lễ hội báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương tại chùa Đại Hùng - phường Đậu Liêu; Lễ tế Thánh thợ rèn gắn với Lễ Khai hạ đầu xuân của phường Đức Thuận. Các lễ hội đã phát huy và khơi dậy được truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã quán triệt Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư. Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm có tổ chức, hình sự nguy hiểm, kinh tế... được tiến hành quyết liệt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm liền, trên địa bàn không có các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy vậy, công tác phòng chống tội phạm vẫn còn những tồn tại, hạn chế: một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng, nguy hiểm và manh động hơn, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, coi đây là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; kết hợp việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ban hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận 05-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận 05 sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm. Cần xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và đưa vào chương trình công tác hàng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế -­ xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường lực lượng, phương tiện, kinh phí cho các cơ quan bảo vệ pháp luật; xây dựng lực lượng Công an nhân dân “trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh, có trách nhiệm cao”đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Hoàng Thị Thanh Cảnh - Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc