Thị xã Hồng Lĩnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội
EmailPrintAa
15:59 17/02/2020

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thị xã Hồng Lĩnh đã đạt và vượt 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2019.

Đô thị thị xã Hồng Lĩnh

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đề ra mục tiêu thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại III, trong đó năm 2019 đề ra 6 chỉ tiêu, phấn đấu hết năm đạt 41/59 tiêu chí. Triển khai Đề án Huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại III, Đề án Nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, Hội đồng nhân dân Thị xã đã thông qua chính sách hỗ trợ xây dựng và chỉnh trang đô thị, như: Cơ chế hỗ trợ thảm nhựa hạt mịn; cơ chế xây dựng các tuyến phố, ngõ phố văn minh, xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông, lắp đặt đường điện chiếu sáng,...

Nhân dân đóng kinh phí nâng cấp đường giao thông

Các cấp, các ngành, các địa phương đã huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư tư nhân với nhiều dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trình hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ... Việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo đúng quy định, việc thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành đạt kết quả cao. Nhờ đó, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật đô thị Thị xã ngày càng đồng bộ, văn minh, đáp ứng phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn.

Kết quả, 92/92 công trình đăng ký được triển khai thực hiện, 6/6 chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu xây dựng đô thị loại III đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đạt 41/59 tiêu chí đô thị loại III, tổng số điểm đạt 60, tăng 5,75 điểm so với thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án Huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại III. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách đạt 100,371 tỷ đồng, vượt 15,7% kế hoạch, có 7/11 khoản thu đạt và vượt dự toán, đặc biệt là thu lệ phí trước bạ vượt 17% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức đảm bảo đúng quy định. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì và nâng cao; số lao động có việc làm mới ngày càng tăng, vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính trị ổn định, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Chia sẻ về nguyên nhân những kết quả đạt được, đồng chí Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Năm 2019 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016-2021 thị xã Hồng Lĩnh đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó có 18/27 vượt kế hoạch. Đặc biệt, phong trào chỉnh trang đô thị được triển khai quyết liệt, đạt kết quả khả quan, được người dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Đó là nhờ sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thị ủy đã bàn bạc và cho chủ trương để Hội đồng nhân dân quyết định các giải pháp “trúng”, kịp thời, tạo “cú huých”, nhất là các cơ chế về chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các đồng chí Thị ủy viên, thành viên các đoàn công tác của Thị xã đã dành nhiều thời gian đi cơ sở theo dõi, chỉ đạo. Việc giải quyết kiến nghị của nhân dân có đổi mới: Phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các giải pháp đó góp phần vào việc hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2019”.

Tuy vậy, đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế,  như: Chưa thu hút được dự án có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn. Xây dựng các mô hình, sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả chưa cao, liên kết sản xuất và kết nối thị trường còn hạn chế. Vi phạm trật tự đô thị vẫn còn diễn ra. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế đạt thấp, việc rà soát đối tượng và thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân còn thất thu lớn; nợ xây dựng cơ bản còn ở mức cao; còn nhiều công trình chưa được quyết toán. Một số địa phương thực hiện chưa nghiêm quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, một số đơn vị, phường, xã chưa đáp ứng được yêu cầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, thị xã Hồng Lĩnh sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu dân cư và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục duy trì các cơ chế hỗ trợ trên các lĩnh vực đã và đang có hiệu quả trong thực tiễn, như chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ kinh tế tập thể,... góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc