Thị xã Kỳ Anh: Kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực
EmailPrintAa
15:15 04/07/2018

Chiều ngày 03/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhìn chung ổn định, kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực.      Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 21.795 tỷ đồng, bằng 363,54% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó sản lượng thép đạt 1,765 triệu tấn, bằng 938,08%, sản lượng điện đạt 5,052 tỷ kwh, bằng 156,44% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp ước đạt 211,837 tỷ đồng, bằng 107,57% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách trên địa bàn có những dấu hiệu tích cực, cao hơn cùng kỳ năm trước, đạt 114.255 triệu đồng.

Cấp ủy, chính quyền Thị xã, các xã, phường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đã bàn giao mặt bằng 06 dự án, diện tích 74,23 ha; cất bốc 141 ngôi mộ ở 03 dự án; bàn giao một phần diện tích của 02 dự án, diện tích 4,9 ha; vận động chi trả tiền đối với 10 dự án, có 410 hộ đã nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ 128,687 tỷ đồng; hoàn thành hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 08 dự án, 132 hộ, số tiền 25,915 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng; ban hành Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; tổ chức 15 lớp học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các ban, ngành liên quan xây dựng Đề án thực hiện các nghị quyết. Kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo cơ sở và các đoàn công tác; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh và chế độ sinh hoạt đảng đối với 04 chi bộ trường học. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân thị xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chuẩn bị đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch giao. Vi phạm trong trật tự xây dựng vẫn còn diễn ra, nhất là ở các địa bàn đồng bào có đạo sinh sống. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án chậm. Tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh tập trung chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, đến tháng 8/2018 hoàn thành việc phê duyệt Đề án của các đảng bộ, chi bộ cơ sở; hoàn thành Đề án cấp Thị xã trước tháng 10/2018. Lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2018 đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện công tác bồi thường, di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các công trình, dự án và giải ngân nguồn vốn. Xây dựng và trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh, xúc tiến các thủ tục xây dựng Đề án nâng loại đô thị và đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Hà Thị Thùy Diễu - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc