Thị xã Kỳ Anh nỗ lực thu ngân sách những tháng cuối năm 2016
EmailPrintAa
15:53 10/11/2016

Thị xã Kỳ Anh là một trong những địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trên địa bàn có Khu kinh tế Vũng Áng và gần 750 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trên 5.000 hộ kinh doanh cá thể. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách.
 
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác thu ngân sách tại thị xã Kỳ Anh  

Ngày 22/7/2015 Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách theo phương châm “thu đúng, thu đủ, chống thất thu”. Cùng với sự quyết tâm phấn đấu của cán bộ, công chức trong toàn ngành thuế nên thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm 2016 đến nay đạt được: Tiếp nhận 12 bộ hồ sơ hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn gần 2,45 tỷ đồng; thực hiện 58 cuộc kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp, số thuế truy thu sau kiểm tra 2,26 tỷ đồng, tiền phạt 580 triệu đồng; thực hiện 638 lượt cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế doanh nghiệp thu gần 07 tỷ đồng số tiền thuế, tiền phạt. Tổng cộng thu ngân sách đến hết tháng 10 đạt 324 tỷ đồng.

Tuy vậy, công tác thu ngân sách trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đến nay (10 tháng) mới đạt 54% kế hoạch tỉnh giao, có 4/11 sắc thuế (thu quốc doanh, thu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu ngoài quốc doanh, cấp quyền khai thác khoáng sản) đạt dưới 40% dự toán năm, cá biệt sắc thuế cấp quyền khai thác khoáng sản chỉ đạt 2,41/52,7 tỷ đồng, bằng 5% dự toán năm. Nguyên nhân do sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền một số xã, phường thiếu quyết liệt. Chưa kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định pháp luật về thuế. Mặt khác do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án gặp nhiều khó khăn; sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, trong đó có công tác thu ngân sách.

 
Một góc Chợ Kỳ Anh  

Thời gian tới, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách gần 400 tỷ đồng theo dự toán tỉnh giao, tương đương bình quân mỗi ngày phải thu khoảng 6,6 tỷ đồng, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo và mỗi một cán bộ, nhân viên ngành thuế thị xã Kỳ Anh. Trước hết là chỉ đạo phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; rà soát nguồn thu; tập trung chống thất thu thuế trong lĩnh vực giao đất, thuê đất doanh nghiệp, thu kinh doanh dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh vận tải, hoạt động xây dựng vãng lai trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế. Ngoài ra, ngành thuế cần tập trung lực lượng quản lý nợ thuế, triển khai thực hiện đúng, kịp thời các giải pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định để thu hồi tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Hồ Minh Hằng - Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc