Thường trực Huyện ủy Can Lộc làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện
EmailPrintAa
09:56 31/10/2019

Sáng ngày 29/10/2019, Thường trực Huyện ủy Can Lộc tổ chức làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động quý III/2019, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu dự làm việc

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu, trong quý III/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân đóng góp hàng nghìn ngày công giúp các xã Vĩnh Lộc, Song Lộc, Thuần Thiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; kêu gọi các nguồn hỗ trợ giúp gia đình chính sách, hộ nghèo xây dựng 149 nhà ở với số tiền 07 tỷ đồng; trao tặng 315 suất quà cho các hộ nghèo với tổng trị giá 315 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm sắp xếp các đơn vị hành chính đối với các xã thuộc diện sáp nhập; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hướng tới kỷ niệm 550 truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc (1469 - 2019).

Tuy vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể còn chậm, công tác nắm tình hình cơ sở, đề xuất giải quyết một số vụ việc chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có lúc còn lúng túng; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên ở một số địa phương còn hạn chế, tập hợp đoàn viên, hội viên gặp khó khăn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện biểu dương những kết quả, đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã đạt được thời gian qua. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; hướng về cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời, thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tập trung tháo gỡ những vướng mắc, có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Võ Quang Đạt (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc