Thường trực Thị ủy Kỳ Anh làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã
EmailPrintAa
17:09 18/04/2022

Chiều ngày 15/4/2022, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã.

Các đại biểu dự làm việc

Trong quý I năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Kỳ Anh có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, phát động nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án; tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Nghị quyết 09-NQ/ThU, ngày 01/3/2022 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Tuy vậy, công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; việc thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của một số tổ chức đạt tỷ lệ thấp; đội ngũ cán bộ chi hội, chi đoàn còn thiếu, một số tổ chức hội nhân sự chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở gặp khó khăn; chất lượng hoạt động của các chi hội, chi đoàn còn hạn chế, các phong trào thi đua xây dựng mô hình của các tổ chức đoàn thể còn hình thức, chưa sơ kết, đánh giá để nhân rộng.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Thị ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã cần linh hoạt, chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng hoạt động, đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, khảo sát xây dựng các mô hình thiết thực gắn với quyền và lợi ích chính đánh của người dân, nhất là các mô hình “Dân vận khéo”. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, hội kế cận, nhất cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị trị xã hội, đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội với Ủy ban nhân dân Thị xã, các phòng, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc huy động tối đa các nguồn lực. Đặc biệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ với nhiệm vụ, phần việc cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức thành công đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Ban Đoàn kết Công giáo Thị xã.

Đậu Thị Anh ( Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc