Tích cực chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
EmailPrintAa
16:42 22/03/2019

Theo Quyết định số 772-QĐ/TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019, cả nước sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương trong tỉnh và các cơ quan liên quan đã và đang tích cực chuẩn bị thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Trang Thông tin điện từ Đảng bộ tỉnh điểm tin một số địa phương:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra

Thành phố Hà Tĩnh

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở cũng phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Đối với thành phố Hà Tĩnh, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cung cấp thông tin để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị loại II theo hướng văn minh, hiện đại và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Xác định tầm quan trọng trong công tác Tổng điều tra, ngày 28/01/2019 Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chị thị số 34-CT/ThU về lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và đã tổ chức quán triệt đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thành lập ban chỉ đạo, văn phòng ban chỉ đạo các cấp từ Thành phố đến các phường, xã.

Ngay sau khi có kế hoạch của Tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành lập danh sách; chỉ đạo các địa phương vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; tuyển chọn điều tra viên; tập huấn nghiệp vụ về công tác lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù trên địa bàn toàn thành phố. Đến ngày 02/10/2018, Thành phố đã hoàn thành công tác vẽ sơ đồ nền 16 xã, phường và phân chia 192 địa bàn điều tra (178 địa bàn thường và 14 địa bàn đặc thù).

Xác định việc tuyển chọn điều tra viên là nội quan trọng, quyết định chất lượng công tác lập bảng kê cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số Thành phố đã ban hành công văn hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên, trong đó tiêu chí chọn người lập bảng kê là những người thường trú tại địa phương, biết thông tin về các hộ sinh sống trên địa bàn điều tra, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên. Đối với điều tra viên lập bảng kê nhân khẩu đặc thù thì đội ngũ cán bộ Văn phòng - Thống kê xã, phường đảm nhận. Nhìn chung, đội ngũ điều tra viên được lựa chọn đáp ứng các yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đặt ra.

Thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin; tổ chức tuyên truyền Tổng điều tra tại địa phương kịp thời, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể. Đến nay, đội ngũ điều tra viên đã cơ bản hoàn thành việc cập nhật bảng kê hộ tại các địa bàn để tiến hành thu thập thông tin.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Hà Tĩnh đã quán triệt các địa phương, cơ sở tập trung chỉ đạo, phân công từng cán bộ phụ trách các địa bàn điều tra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cả về nhân lực, kinh phí, phương tiện cho các cơ sở, nhất là các thôn, xóm; đồng thời lập phương án giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu và đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian điều tra.

Huyện Nghi Xuân

Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn, huyện Nghi Xuân đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng Ban, ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐ-TĐT ngày 28/11/2018 để triển khai.

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn

Ngày 27/02/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chị thị số 36-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019; đã quán triệt đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các đoàn, tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường bám sát cơ sở, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền cơ sở và các thôn xóm, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các ngành liên quan, các đơn vị, địa phương thành lập ban chỉ đạo, văn phòng giúp việc ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai.

Huyện nghi Xuân đã hoàn thành công tác lập danh sách thôn, xóm, tổ dân phố, vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra. Toàn huyện có 165 thôn, tổ dân phố (148 thôn, xóm, 17 tổ dân phố) với 19 sơ đồ nền xã, thị trấn và 199 địa bàn điều tra (182 địa bàn thường và 17 địa bàn đặc thù).

Điểm mới trong công tác thực hiện cuộc Tổng điều tra năm nay là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tất cả các công đoạn, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

Huyện Nghi Xuân đã  huy động 156 người làm điều tra viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Để tạo thuận thuận lợi cho các điều tra viên trong quá trình điều tra thu thập thông tin kịp thời và chính xác, Huyện đã tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra, cách hỏi và ghi phiếu, cài đặt phần mềm, chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại di động... Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở;  chuẩn bị cơ sở vật chất và các phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra. Công tác an ninh trật tự an toàn xã hội được quan tâm, đồng thời chú ý vấn đề bảo mật thông tin, nhất là thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Nguyễn Trung Thành - Nguyễn Thị Ngọc Trâm


    Ý kiến bạn đọc