Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
15:58 08/06/2020

Trong hai ngày 04 và 05/6/2020, Chi bộ Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo, động viên đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy kịp thời triển khai các văn bản mới của Trung ương, cụ thể hóa thành văn bản của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được hướng dẫn triển khai cụ thể. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực, tạo dấu ấn rõ nét, có vai trò đóng góp quan trọng trong giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong những năm qua.

Nổi bật là đã tham mưu cấp ủy tỉnh cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết quan trọng về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương lớn của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư; giám sát việc huy động đóng góp của phụ huynh, học sinh trong các trường học, cơ sở giáo dục; tuyên truyền, giám sát công tác bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 an toàn, đúng luật, đạt kết quả cao.

Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận lực lượng vũ trang; tiến hành ký kết Quy chế phối hợp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo các tổ công tác và khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tham mưu cấp ủy tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên chăm lo xây dựng khối đoàn kết, xây dựng Chi bộ, Cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể được nâng lên. Quan tâm công tác cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở. Hàng năm, Chi bộ được tổ chức đảng cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chị đạo Đại hội

Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra các khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút kinh nghiệm. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác nắm tình hình Nhân dân; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đa dạng hóa hình thức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí và trực tiếp bầu Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Chu Thanh Hoài - Ban Dân vận Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc