Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
EmailPrintAa
09:08 19/05/2017

Trong hai ngày 16 và 17/5/2017, Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh tỉnh chọn làm đại hội điểm trong toàn tỉnh. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng đại biểu các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các phòng, ngành cấp huyện cùng 154 đại biểu đại diện cho trên 7.300 hội viên Hội Cựu chiến binh trong toàn huyện.
 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhận nhiệm vụ

 

Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn chung, được sự quan tâm của Hội Cựu chiến binh tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội Cựu chiến binh huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

Hội đã tích cực vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, phản động, âm mưu “Diễn biễn hòa bình”; động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường và nghĩa tình đồng đội để giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo, làm giàu chính đáng góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện “Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập”, Hội đã hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, khai thác, quản lý, sử dụng 100 tỷ đồng; có 675 gia đình hội viên sản xuất rau an toàn; 1.320 gia đình hội viên sản xuất các cánh đồng mẫu lớn; vận động, tư vấn thành lập 09 doanh nghiệp, 02 hợp tác xã, 07 tổ hợp tác, 231 mô hình sản xuất… tạo việc làm cho 1.230 lao động. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo đầu nhiệm kỳ 3,9%, đến nay theo tiêu chí đa chiều còn 1,28%, có 05 xã không có hộ gia đình hội viên nghèo, tỷ lệ hộ cựu chiến binh có mức sống khá, giàu đạt trên 55%. Tổ chức được nhiều hình thức phường hội như: hội lúa, tiền, vàng giúp nhau nguồn vốn, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài... kêu gọi xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ xây dựng 8 nhà ở cho hội viên đặc biệt khó khăn.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Cựu chiến binh đã tham mưu, tổ chức, vận động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp hội đã vận động 1.034 gia đình hội viên hiến 200.165 m2 đất, 31.277 cây các loại, phá dỡ 8.945m bờ rào xây, trồng trên 10.000 cây tập trung và phân tán, nhận làm trên 2.000 bu cây, chăm sóc bảo vệ cây xanh và nhiều tài sản khác để phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Hội, các cấp Hội đã chăm lo công tác tuyên truyền, xây dựng Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, củng cố, kiện toàn ban chấp hành hội các cấp, quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách an sinh xã hội... Nhiệm kỳ qua, 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, hằng năm có trên 55% hội cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc, 98% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa, 97,5% gia đình hội viên cựu chiến binh gương mẫu; Hội Cựu chiến binh huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh hội tặng bằng khen, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc 5 năm (2012 - 2017).

 Trong nhiệm kỳ tới 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đoàn kết tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Hội đặt chỉ tiêu có 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh trong đó có 55% trở lên tổ chức hội trong sạch vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức hội yếu kém, giảm hộ nghèo xuống còn 1%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI; Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Trị giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trần Quốc Dũng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc