Trường Chính trị Trần Phú khai giảng Lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại huyện Lộc Hà
EmailPrintAa
15:15 29/12/2015

Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Hà, Trường Chính trị Trần Phú vừa phối hợp với Huyện ủy Lộc Hà tổ chức khai giảng Lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa năm học 2015 - 2016. Tham gia Lớp học có 90 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức, dự nguồn của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện.
 
Ảnh: Lễ khai giảng  

Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra trong 6 tháng với 1.060 tiết học gồm 7 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng và Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận tổ quốc và đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ của địa phương; Nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường chính trị Trần Phú đề nghị các học viên nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn; luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, phấn đấu đạt kể quả cao trong học tập.

Lê Thị Trâm Anh - Đài TTTH Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc