Trường Chính trị Trần Phú phối hợp Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
EmailPrintAa
17:02 01/06/2022

Sáng ngày 31/5/2022, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 160, năm học 2020 - 2022.

Tặng Giấy khen và phần thưởng cho học viên có thành tích xuất sắc

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 160 khai giảng vào tháng 7/2020 với 88 học viên, chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; cán bộ cốt cán ở cơ sở.

Tham gia khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội; một số kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở… Bên cạnh đó, học viên được thông tin về tình hình của tỉnh và huyện Cẩm Xuyên trên các lĩnh vực. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành chương trình học và đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó 44 học viên đạt loại giỏi, 44 học viên đạt loại khá.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành phát biểu

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được và đề nghị các học viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện; vận dụng kiến thức đã học, gắn lý luận với thực tiễn, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Trường Chính trị Trần Phú trong thời gian tới tiếp tục phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm cập nhật, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức của huyện Cẩm Xuyên; Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục theo dõi báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả công tác, rèn luyện của các học viên đã được cấp bằng tốt nghiệp.

Đặng Thị Nga (Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Cẩm Xuyên)


    Ý kiến bạn đọc