Từng bước xây dựng thị trấn Hương Khê đạt chuẩn đô thị văn minh
EmailPrintAa
14:36 30/10/2019

Thị trấn Hương Khê là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Hương Khê, có diện tích tự nhiên 534,27 ha, 3.342 hộ dân, 11.883 nhân khẩu. Đảng bộ Thị trấn có 850 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ. Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tập trung xây dựng thị trấn Hương Khê đạt chuẩn văn minh đô thị”, thị trấn Hương Khê đã đạt được những kết quả quan trọng.

Người dân tổ dân phố 1 làm sạch đường phố

Đảng ủy Thị trấn đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 02-NQ/HU nhằm góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và phát động các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh.Thị trấn đã tập trung huy động nội lực, đồng thời tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và các chương trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Tổng vốn huy động trong 03 năm (2016 - 2019) đạt gần 200 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước 48,5 tỷ đồng; các nguồn tài trợ 0,3 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp xây dựng công trình công cộng 16 tỷ đồng và tự xây dựng, sửa chữa nhà ở, chỉnh trang tường rào, vườn và các công trình khác ước tính gần 135 tỷ đồng. Nhờ vậy đã làm mới được hơn 20km đường giao thông rộng 3,5 - 9m; huy động  hơn 18.600 ngày công phát quang 30km hành lang các tuyến đường; nạo vét, khơi thông 25km mương, rãnh thoát nước. Đến nay, thị trấn có trên 94,5% đường bằng bê tông hoặc rải nhựa; có trên 53km đường có điện chiếu sáng, đạt trên 86%.

Ủy ban nhân dân Thị trấn đã tổ chức hằng trăm lượt ra quân chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về hành lang an toàn giao thông, xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phong trào trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị, chỉnh trang vườn hộ được duy trì thường xuyên. Các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã đóng góp trồng 500 cây lát hoa (trị giá hơn 600 triệu đồng) trên hành lang đường Hồ Chí Minh, đường Trần Phú; trồng hàng nghìn cây hoa các loại tại các khuôn viên các nhà văn hóa tổ dân phố, khu dân cư.

Một hộ dân chỉnh trang vườn

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì thường xuyên, liên tục. Có 16/18 tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”, 22/42 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, 2.780/3342 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục 2016 - 2018, 1.620/3342 gia đình được công nhận “Gia đình thể thao”. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Nhìn chung, các lễ cưới được tổ chức trang trọng, vui vẻ, tiết kiệm; việc tang được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với phong tục, quy chế của địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Các vụ việc xảy ra được ngăn chặn, xử lý kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy vậy, khối lượng công việc phía trước vẫn còn nhiều, lộ trình xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị có không ít khó khăn: Chưa có chính sách cụ thể cho xây dựng văn minh đô thị; nguồn hỗ trợ của Dự án AFD về cải tạo hạ tầng đô thị đến năm 2020 mới bắt đầu triển khai nên Thị trấn còn thiếu nguồn lực để nâng cấp kết cấu hạ tầng. Tỷ lệ tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt thấp; kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của một số tổ dân phố chưa rõ nét; một số công trình văn hóa xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa có điều kiện cải tạo, sửa chữa. Khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề vệ sinh môi trường khi huyện chưa có nhà máy xử lý rác. An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.Để xây dưng thị trấn Hương Khê đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu; cơ bản hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các công trình vệ sinh gia đình, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; hoàn thành việc trồng hoa, làm đẹp giải phân cách đường Hồ Chí Minh. Tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang khu vực trung tâm Thị trấn. Tiếp tục hoàn thành các quy hoạch chi tiết và tuyên truyền để Nhân dân biết, tuân thủ quy hoạch, chỉ giới xây dựng; đồng thời vân động Nhân dân ủng hộ ngày công, hiến đất, hiến tài sản để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trong toàn thể Nhân dân, quyết tâm xây dựng Thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc