Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022
EmailPrintAa
20:34 07/07/2022

Chiều ngày 06/07/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị.

Sáu tháng đầu năm 2022, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 58 tổ chức đảng, 23 đảng viên; giám sát đối với 25 tổ chức đảng 15 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 02 cuộc kiểm tra đối với 09 tổ chức đảng, 06 đảng viên; giám sát đối với 03 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện và đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 94 tổ chức đảng, 40 đảng viên; giám sát đối với 23 tổ chức đảng, 16 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành giám sát đối với 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng, 36 đảng viên... Công tác kiểm tra, giám sát nhìn chung được thực hiện đúng quy định, góp phần hạn chế, khắc phục các sai phạm.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với đảng ủy các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với chi bộ và đảng viên thuộc chi bộ Công an xã, thị trấn;

Đồng chí Võ Xuân Linh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả đạt được, phân tích một số hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ huyện đến cơ sở; đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở tập trung hoàn thành kế hoạch đã đề ra; nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của cấp trên; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc đảm bảo phù hợp các quy định. Tiếp tục nâng cao nhận thức của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đảm bảo đúng các quy chế, quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Sau kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cần chỉ đạo, phối hợp với các ngành cùng tháo gỡ vướng mắc; tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành; thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc