Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019
EmailPrintAa
17:27 30/07/2019

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2019, tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của cấp trên và của cấp ủy huyện; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng...; đồng thời tiếp tục quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 55 tổ chức đảng và đảng viên, giám sát 27 tổ chức đảng và đảng viên, thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Cấp ủy các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên (khiển trách 42 và cảnh cáo 01). Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 07 đảng viên (khiển trách 03 và cảnh cáo 04). Nhìn chung, việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền nên đảng viên chấp hành nghiêm túc, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa chủ động thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm; việc kiểm tra thực hiện các thông báo sau kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm, theo dõi, đôn đốc thực hiện; chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và những vấn đề nổi cộm ở một số địa phương, đơn vị để kiểm tra.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến kịp thời, sâu rộng các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; bám sát chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 đã ban hành từ đầu năm, thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra. Chủ động kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các xã, thị trấn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Kịp thời xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; chủ động giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng và các đơn, thư kiến nghị, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên.

Võ Quang Đạt (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc