Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2017
EmailPrintAa
17:05 12/07/2017

Ngày 11/7/2017, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện Đức thọ đã chủ động bám sát tình địa phương, đơn vị, quy định Điều lệ Đảng để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát 67 tổ chức đảng, 51 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên với hình thức (khiển trách 18 đồng chí, cảnh cáo 01 đồng chí); chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra; triển khai thực hiện Quy định 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định giám sát trong Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện có trọng tâm, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giải quyết những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 chưa kịp thời; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế; xử lý kỷ luật ở một số tổ chức đảng để kéo dài, trong xử lý có biểu hiện nể nang, đùn đẩy lên cấp trên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Công Hàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; rà soát chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng, điều chỉnh kịp thời tránh dàn trải, đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo; tập trung phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình và kế hoạch đề ra, đồng thời xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ huyện.

Phan Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc